f16.jpg

Vorig jaar berichtten wij hier nog in een nieuwsbericht van 1 november over de veiling van een bijzondere guidon van het Koninkrijk Holland, welke inmiddels is aangeschaft door het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

Wellicht één van de meest onbekende verdedigingswerken is wel de Friese waterlinie, aangelegd in 1589 om de opmars van de Spaanse troepen tegen te houden richting Leeuwarden.

Recentelijk kwam bij een veiling een bijzondere contemporaine kaart naar boven van troepenverplaatsingen eind maart 1815 door oostelijk Brabant en Limburg. De historicus Joost Welten schreef er een interessant artikel over in het tijdschrift Thuis in Brabant, welke online gelezen kan worden: Op weg naar Waterloo.

Hollandse troepen trekken door de vestingstad Dendermonde; door Petrus Groenia, ca. 1820 (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)

 

 

 

Het Verzetsmuseum te Amsterdam opent 26 november a.s. een nieuwe tentoonstelling, waarin aandacht wordt besteed naar de onbekendheid van de strijd aan weerszijden eind veertiger jaren in de koloniale oorlog om het Nederlands-Indië, c.q. de onafhankelijke staat van Indonesië. Het extreme geweld wederzijds zal daarbij ook onderdeel zijn van de tentoonstelling en de vragen welke deze stelt. Lees kort hierover meer op de website Historiek, via de volgende webpagina:  Koloniale oorlog in Indonesië.

Op 3 oktober vind de jaarlijkse algemene leden vergadering plaats van Mars et Historia. Net als vorig jaar zal deze plaatsvinden op de Prins Bernhardkazerne te Amersfoort, tijdens de jaarlijkse Vriendendag van het Cavaleriemuseum. De vereniging is zeer verheugt om hierbij aan te kunnen sluiten en zo van een groter programma aan activiteiten deel te kunnen zijn! Zie voor meer informatie over de ALV onze webpagina Activiteiten.