artillerie.jpg

In 1943 wist de Militaire Luchtvaartafdeeling van het KNIL ondanks beperkte middelen naast een squadron lichte bommenwerpers ook nog een squadron jachtvliegtuigen op te richten, namelijk het 120 Squadron binnen de Australische RAAF. Luchtvaarthistoricus en al decennia lang lid ook van onze vereniging, dhr. P.C. Boer schreef een opmerkelijk artikel over dit squadron, de mensen erachter, de logistiek en de gevechtsacties vanuit Australië en later Nederlands Nieuw-Guinea tot aan de terugkeer in 1946 op Java.

Lees het gehele artikel welke we hier in pdf-formaat aanbieden: Fighter units of the Netherlands East Indies Army Air Corps and their Curtiss P-40N, North American P-51D/K and other aircraft in Australia and Dutch New Guinea, December 1943-May 1946: the story of 120 (N.E.I.) Squadron RAAF, the Fighter Pool of the N.E.I.-Personnel & Equipment Pool and 121 Squadron.

Ook dit onderwerp mag in 2020 niet vergeten worden in het kader van de viering 75 jaar bevrijding.

 

 

Tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog werd binnen het KNIL de eenheid Speciale Troepen opgericht, bestaande uit commando's en zelfs een compagnie commando-parachutisten.

Over de emblemen van deze eenheid vind je meer op de website Erik's Collectables.

 

Nadat de geallieerde operatie Veritable in februari 1945 succesvol de Rijn in Duitsland was overgestoken, ontstond er ook de kans om het oosten en noorden van Nederland te bevrijden, wat op zichzelf niet een uitgemaakte zaak was. Niettemin stootten de Canadese troepen hier door, en bereide het 2e Canadese Legerkorps de mars richting het noorden voor. Naast de Canadezen werd de opmars ook ondersteund door de 1e Poolse Tankdivisie. 

Om het succes zo optimaal uit te buiten werden er ook in Drenthe Franse parachutisten (verbonden aan de Britse Special Air Service) ingezet om zo snel mogelijk belangrijke kruispunten en bruggen te bezetten. Over deze operatie Amherst schreef de historicus Schulten een beschouwend artikel in de Militaire Spectator in 1995, getiteld De laatste luchtlandingsoperatie in Nederland: in de schaduw van de overwinning.

Franse para's stijgen in voor operatie Amherst (© Alfred Robert Saak; ARS website voor battlefield tours)

Overigens verscheen er onlangs een nieuw boek over de inzet van de Franse parachutisten, zie hiervoor de volgende link naar onze boeksignaleringen!

Al tijdens de bevrijding van Nederland eind 1944 en door lopend in het jaar 1945 ontstond er een debat tussen verschillende partijen hoe de nieuwe Nederlandse krijgsmacht moest worden opgebouwd. Aan de ene kant vond men binnen de Binnenlandse Strijdkrachten dat verzetsmensen en oorlogsvrijwilligers met een nieuw elan het voortouw moesten gaan trekken, terwijl officieren en manschappen uit het 'oude' leger van voor 1940 zich plots aan de zijlijn zagen staan en toch ook hun inbreng wilde hebben bij de opbouw.

Dat conflict tijdens de bevrijdingsperiode van Nederland wordt toegelicht door de historicus dhr. Termeer in een artikel in de Militaire Spectator uit 1995, getiteld De strijd om het nieuwe leger: rivaliteit tussen veteranen van leger en verzet in de nationale crisis van de bevrijdingsjaren 1944-1945.

Dat het eerste beleg van Breda door de Spaanse veldheer Spinola succesvol was, is algemeen bekend en eenvoudig online na te lezen. Niet alleen konden de Spaanse troepen zo vanuit het Staatse Brabant weer steden in Holland makkelijker benaderen, maar uit een internationaal perspectief kon het de Spaanse kroon ook enorme voordelen opleveren. Hoe dan?

Wel, in Oost-Europa lag destijds het machtige en enorm grote rijk van de Pools-Litouwse Gemenebest, bestuurd door de katholieke koning Sigismund. Voor de opstandige Republiek was de graanhandel in de Oostzee, ook naar dit land, een vitale en financiële levensader om te overleven. Kon Spanje de Poolse koning hiertoe verleiden? Wellicht wel toen deze zijn zoon op een Europese educatie tour zond, waarbij de jonge prins Ladislas Brussel aandeed en werd uitgenodigd om de succesvol voortgaande belegering van Breda te bezoeken.

Hoe dat uitpakte is te lezen in een artikel van de historicus Paul Hulsenboom in het erfgoed tijdschrift In Brabant uit 2018, getiteld "De kanonskogels vlogen ons om de oren!" Het bezoek van de Pools-Litouwse kroonprins Ladislas Vasa aan het Beleg van Breda in 1624.