kareldoorman.jpg

Kort na bevrijding van de zuidelijke provincies van Nederland in 1944 werden er door de Nederlandse regering bataljons Oorlogsvrijwilligers (OVW-bataljons) opgericht, om te helpen in de bevrijding. Echter logistieke belemmeringen en de uiteindelijke bevrijding in mei 1945 verhinderden de inzet van deze OVW-ers. Zelfs de strijd tegen Japan in Azië was al voorbij, voordat de bataljons dan daar konden worden ingezet. Uiteindelijk werden de OVW-bataljons bestemd om orde en gezag te herstellen in de kolonie Nederlands-Indië, waar door de Indonesiërs zelf de onafhankelijkheid was uitgeroepen.

OVW embleem in gouddraad (afkomstig van de website HetDepot.com)

Eén van die OVW-ers was destijds Wim Peters die in het Kennemer bataljon diende, toegevoegd in Indië aan het 4e Regiment Infanterie. Peters hield een dagboek bij, welke hier te lezen is. Het aardige is dat zijn herinneringen aan de Oost vooraf worden gegaan met een artikel over het Kennemer bataljon, geschreven door de heer Meiboom en gepubliceerd in 1996 in ons eigen verenigingsblad Mars et Historia. Lees een en ander online hier in Herinneringen aan een OVW-bataljon.

25 April: Colloquium Wellington barrière. Locatie Citadelle van Namur (België). Een dag vol lezingen en workshops over de vrijwel onbekende betekenis van de fortificaties aan de zuidgrens van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, gebouwd na 1815.

18-19 Mei: Militracks 10e editie. Locatie Museum Overloon. Twee dagen vol met Duitse voertuigen en tanks uit WO-2, plus veel meer zoals een militariabeurs.

27 September: Symposium Navies, states and ideologies, 1500-1815. Locatie Museum Vlaardingen. Een dag met diverse lezingen.

In 1961 werd als zelfstandig onderdeel van de Nederlandse strijdkrachten het Papoea Vrijwilligers Korps opgericht met een sterkte van 1000 man. Door de overdracht van deze kolonie in 1962 aan Indonesië heeft het korps maar kort bestaan. Niettemin verdient het aandacht om hier ditmaal de uniformen te bespreken. In het voormalige jaarboek Armamentarium van het Legermuseum besprak dhr. Lohnstein* in het online beschikbare artikel De uniformering van het Papoea Vrijwilligerskorps (1961-1963).

Helaas zijn de illustraties in het artikel niet beschikbaar, en dus plaatsen we er een aantal hier om een idee te krijgen. Bovendien kan er nog meer aan uniformmateriaal gezien worden in de YouTube film (20 minuten speelduur), getiteld The Papuan Volunteer Corps 1961 - 1962 in HD color.

* De heer Lohnstein is ook al decennia lang lid van Mars et Historia. 

Eind maart verschijnt het eerste nummer voor de jaargang 2019 van ons kwartaalblad Mars et Historia, met daarin wederom interessante artikelen over de Nederlandse militaire historie.

Het tijdschrift opent met een artikel over de militaire muziek in ons land, naar aanleiding van de huidige tentoonstelling in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. Verder is er aandacht voor bijzondere onderwerpen, namelijk de gemobiliseerde voetballers tijdens de Eerste Wereldoorlog en hoe belangrijk deze sport werd, en is er aandacht voor een minder beschreven onderwerp, te weten de kaapvaart vanaf de Hollandse kusten in de 15e eeuw. En tenslotte een artikel over de militaire eenheid van de Lijfwacht te Paard, van koning Lodewijk Napoleon, met nieuwe en aanvullende inzichten op het gebied van haar uniformering. Het blad sluit af met een boekbespreking over de slag in de Javazee.

Wil je alvast even kijken wat er zoal in ons full colour kwartaalblad zal verschijnen, kijk dan hier voor de sneak preview!

 

7 April: KTR militaria beurs. Adres: Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2 te Gorinchem. Duur van 9 tot 15 uur.

14 April: Militariabeurs Friesland. Adres: Schietsportvereniging "De Vrijheid", Kalverdijkje 73 te Leeuwarden. Duur van 9 tot 14 uur.

27 April: Militariabeurs Didam. Adres: Markthal, Marktplein 3 te Didam. Duur van 9.45 tot 13 uur.