kraagemblemen.jpg

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de stad Breda na een lange belegering in 1625 succesvol in handen genomen door de Spaanse strijdkrachten van de veldheer Spinola. Een decennium later in 1637 wisten de Staatse troepen onder commando van prins Frederik Hendrik de stad wederom in handen te krijgen.

Interessant is dat bodemonderzoek rondom de stad een en ander aan het licht heeft gebracht over de belegeringsposities van beide legers, wat terug te vinden is in een artikel van de heren Hoegen en De Kievith uit 2004, getiteld De sporen van het beleg van Breda in 1625 en 1637.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vrijwel de hele kolonie Nederland-Indië overlopen door de Japanners en vervolgens bezet. Alleen aan de zuidkust van Nieuw-Guinea bleef gedurende de gehele tweede Wereldoorlog de kuststrook rondom Merauke in Nederlandse handen. In 1944 werd daar uitgeweken personeel van de Militaire Luchtvaartafdeeling van het KNIL (ML-KNIL) gestationeerd ter verdediging, en uitgerust met Amerikaanse P40 jachtvliegtuigen in het 120 Squadron.

Over deze periode tot in 1945 gaat de documentaire van het TV-programma Andere Tijden voor het eerste deel. Daarin zien we drie veteranen terug en hoe zij deze periode beleefden. Bekijk online de documentaire Merauke.

Net zo bijzonder zijn ook de kleurenfilmbeelden van de commandant van het 120 Squadron, die op het online videokanaal Vimeo zijn te bekijken: Filmblik 120 Squadron ML-KNIL.

Mars et Historia bestaat in 2021 alweer 55 jaar als militair-historische vereniging.

Als jubileumthema is het onderwerp camouflage gekozen.

In voorbereiding op verdere activiteiten van de vereniging rondom dit thema is alvast een digitaal museum opgezet, om vanuit allerlei invalshoeken het onderwerp camouflage te behandelen. Deze bijdragen zijn te vinden in het hoofdmenu van deze website onder de menuknop "camouflage".

Afgelopen week zijn er weer drie nieuwe bijdragen online geplaatst:

  • Camouflage van US Navy schepen tijdens de Tweede Wereldoorlog
  • Uniformen bij de luchtmacht met vlekkenpatroon in de jaren 50 van de 20e eeuw
  • Het gebruik van rookgordijnen als verhulling voor verdediging en aanval

Neem gauw een kijkje! Of stuur ook jouw bijdrage in.

Tijdens de mobilisatie in 1939 wordt Andries van der Windt als voormalig dienstplichtige opgeroepen om de gelederen te versterken. Hij wordt ingedeeld in het 1e Bataljon van het 24e Regiment Infanterie, de reserve van het Regiment Garde Jagers. Als sergeant zal hij uiteindelijk de meidagen van 1940 meemaken. Eerst in reserve en uiteindelijk vanaf 12 mei wordt het bataljon ter versterking van open gevallen plaatsen direct op de Grebbeberg ingezet. Daar sneuvelt sergeant Van der Windt de volgende dag op 13 mei...

Over het leven voor de oorlog als getrouwd man en vader, en vervolgens de mobilisatieperiode en de strijd in 1940 heeft een familielid, dhr. Kees van der Windt, het hele verhaal van Andries zo nauwkeurig mogelijk en waardig gereconstrueerd. Neem kennis van een man die voor de vrijheid viel, via de website Adries van der Windt - Den Vaderlant Ghetrouwe Blyf Ick Tot in den Doedt.

De Engelse hertog John Churchill, hertog van Marlborough, behaalde op 11 juli 1708 een bijna eclatante overwinning op het Franse leger onder het bevel van maarschalk Vendôme. Beide legers waren eigenlijk puur door toeval op elkaar gestoten, en het was de inval van de duisternis dat de Fransen niet door de vrijwel complete omsingeling vernietigd werden en konden ontsnappen.

Wat betekende de Slag bij Oudenaarde voor het vervolg van de Spaanse Successieoorlog (1701-1713)? Hoe keek men er later in de literatuur naar, hoe ontvouwde de veldslag zichzelf waar ook grote krijgscontingenten van Hollanders aan deelnamen, hoe werkte de overwinning zelf door tijdens de oorlog?

Over dit alles schreef de Belgische historicus Frederik Dhondt een artikel in 2007 in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde, getiteld De Spaanse Successieoorlog en de slag bij Oudenaarde (11 juli 1708).

Herdenkingsmunt Slag bij Oudenaarde, Philipp Heinrich Müller, 1708 (© Rijksmuseum, Amsterdam; objectnummer NG-VG-1-1966)