tank.jpg

Lees van alles over de de vijfdaagse strijd van de Nederlandse luchtmacht in 1940, met informatie over de toestellen, de vliegvelden, bijzondere aandacht voor een aantal piloten en de inzet van de Duitse Luftwaffe en haar verliezen boven Nederland.

Daarvoor kun je terecht op de website van dhr. Hummel: De Nederlandse luchtmacht in mei 1940.

Vergeet ook niet de uitgebreide studie te lezen op onze pagina Recent Onderzoek over hoe Anthony Fokker tussen 1919 en 1940 de Nederlandse vliegtuigmarkt domineerde!

Nadat eerder in september 1944 Operation Market Garden mislukte om een snelle doorstoot in het industriële hart van Duitsland te forceren, werd het voor de Geallieerden belangrijk om hun fronten te verbreden, maar ook om de aanvoerlijnen voor het bevoorraden van de troepen te verkorten en zo de tactische operaties te kunnen blijven ondersteunen. Immers, alles moest nog steeds uit Normandië worden aangevoerd. De stad Antwerpen met haar enorme facilitaire havencapaciteit was al bevrijd, maar de Duitsers beheersten nog steeds de zee toegang er naartoe, namelijk de Westerschelde.

In het najaar van 1944 richtten de Geallieerden dan ook hun aandacht op dit gebied, wat uiteindelijk zou leiden tot een wekenlange bloedige strijd om de controle van de Zeeuwse eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. Over dit onderwerp verschenen recentelijk in 2019 twee artikelen van dhr. Zandzee in het tijdschrift Militaire Spectator:

The Battle of the Westerschelde – Part 1. The impact of military-strategic decision-making.

The Battle of the Westerschelde – Part 2: The operations to open access to the port of Antwerp.

In ons Jubileumboek "Traditie en Vernieuwing" uit 2016 is ook nog o.a. de lezing opgenomen van Corstiaan Prince, met zijn bijdrage over de slag om de Westerschelde. Hiervoor kunt u terecht in onze Webwinkel.

Net als in ons kwartaalblad Mars et Historia, besteden we hiermee wederom aandacht aan 75 jaar bevrijding van Nederland.

Op zaterdag 29 februari a.s. vindt te Leiden in de Hooglandse kerk een symposium plaats:

"Van Hoek van Holland tot Oldenzaal" British Guards in The Netherlands en 75 jaar Bevrijding

Toegang is geheel gratis, en u hoeft zich alleen aan te melden via een e-mailtje. Voor deze informatie en het gehele programma opent u hier het document Guards.

Een groot aantal sprekers zal aandacht besteden aan de bevrijding door de Guards in 1945 van Oost-Nederland, en tevens hun aanwezigheid te Hoek van Holland in de meidagen van 1940, als ook de inzet van Guards veteranen bij archeologische werkzaamheden op het slagveld van Waterloo, en Britse oorlogsgraven in ons land.

 

 

 

Tijdens de Negenjarige oorlog (1688-1897) toen het Frankrijk van Lodewijk XIV streed tegen een Europese coalitie op allerlei fronten, werd het voor de Hugenoten in Frankrijk steeds moeilijker om daar te blijven. Naast een vlucht van vele van hen richting de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waren er onder hen ook vele die dienst namen in het Staatse leger van koning-stadhouder Willem III. Over deze geschiedenis schreef Matthew Glozier in 2002 een boek, getiteld The Huguenot soldiers of William of Orange and the Glorious Revolution of 1688: the lions of Judah (Sussex Academic Press, ISBN 978-1-902210-82-7). 

Over het onderwerp publiceerde Glozier ook nog twee artikelen die we hier aanbieden op Mars et Historia, als onderdeel van de Nederlandse militaire geschiedenis.

75 jaar bevrijding betekent ook terugkijken op het jaar 1944, toen de Geallieerde strijdkrachten het zuiden van Nederland bevrijdden. Over de episode Noord-Brabant heeft de historicus Ruud Bruijns op zijn YouTube kanaal Geschiedenis in beeld vijf afleveringen staan, die allen zeker het bekijken waard zijn.

Ga naar het YouTube kanaal Geschiedenis in beeld, om nu alles te bekijken.