medailles.jpg

Binnen de redactie van het kwartaalblad Mars et Historia zullen met ingang van de jaargang 2016 een aantal wijzigingen plaatsvinden. Louis Sloos zal terugtreden als hoofdredacteur en verdergaan als gewoon redactielid. Liesbeth Brama zal de nieuwe hoofdredacteur van het blad worden. Ter ondersteuning zal dhr. Ed Coumans de taak van eindredacteur gaan vervullen.

Op de Algemene Leden Vergadering gehouden vandaag te Amersfoort zijn twee bestuursleden afgetreden, namelijk te weten de vice-voorzitter dhr. Wil Zaagman en algemeen lid mevr. Groenia. In plaats van hen zijn met algemene goedkeuring van de aanwezige leden toegetreden tot het bestuur: dhr. Rob Kuenen, Drs. Tristan Broos en Drs. Liesbeth Brama.

Op de Algemene Leden Vergadering gehouden vandaag te Amersfoort is op voorstel van het bestuur van de vereniging en met algemene instemming van de aanwezige leden besloten om de afdelingen voor diverse Interessegebieden en de er aan verbonden Correspondentschappen direct op te heffen. In plaats daarvan zal met de invoering van een vernieuwde website uiterlijk eind dit jaar, een alternatief geboden gaan worden in de vorm van een online forum toegankelijk voor alle leden van Mars et Historia. Dit forum biedt een modernere wijze van kennis- en informatie uitwisseling voor alle leden.

3 Oktober: Militaria-Show Wavre (België). Adres: Halle Polyvalent, Avenue Solvay 5, Zoning Industriel Nord (B-1300) te Wavre. Duur van 7 uur tot en met 13 uur.

3 Oktober: Militariabeurs Breda. Adres: Zaal Vianden, Viandenlaan 3-5, te Breda. Duur van 9.30 uur tot en met 12 uur.

4 Oktober: Militariabeurs Vlaardingen. Adres: Flamingo Theather, Koningin Wilhelminahaven/zuidwestzijde 10, te Vlaardingen. Duur van 9 uur tot en met 14 uur.

11 Oktober: Keep them Rolling militariabeurs. Adres: Evenementenhal Gorinchem, A15/afslag 28, te Gorinchem. Duur van 9 uur tot en met 15 uur.

17 Oktober: Zuid Limburgse militariabeurs. Adres: Ouverbergstraat 1, te Brunssum. Duur van 9 uur tot en met 14 uur.

25 Oktober: Ciney militaria (België). Adres: Ciney Expo, Rue du Marché couvert 3, te Ciney. Duur van 9 uur tot en met 16 uur.

31 Oktober: Militaria-Beurs Duiven. Adres: OG Tent, Remigiusplein 9, te Huizen. Duur van 9.45 uur tot en met 12.30 uur.

Het bestuur was afgelopen week bijeen in het Mariniersmuseum te Rotterdam om onder andere de ALV voor te bereiden.

Deel van het bestuur boven op het Witte Huis gebouw.