infanterie.jpg

Op zaterdag 14 september a.s. organiseert Mars et Historia een militair-historische stadswandeling door het centrum van Rotterdam, waarbij onder deskundige leiding de strijd in de stad in de meidagen van 1940 aan de orde komt. Iedereen is van harte welkom!!!! Voor het gehele programma en hoe je je kunt aanmelden: bekijk de pagina Activiteiten hier.

Van de Westfeldzuge, oftewel de Duitse aanvalsoorlog in mei 1940, geven we hier de filmbeelden van het Duitse UFA journaal. Hierin diverse filmopnames van de strijd in Nederland en specifiek in Rotterdam.

Bekijk de gehele film via NPO Start/VPRO: Angriff auf Rotterdam.

Eind 1813 trokken Zweedse, Pruisische en Russische troepen Nederland binnen voor de bevrijding en het verjagen van de Franse troepen. Ook keerde het Nederlandse gezag terug met de souvereine vorst Willem I, die al snel ook eigen legertroepen op de been wist te brengen. Zo werd de vestingstad Naarden omsingelt halverwege november 1813 door uiteenlopende Nederlandse troepen, van eenvoudige landstorm tot de eerste landmachteenheden. Het geheel stond onder het commando van generaal Kraijenhoff, die na bijna zeven maanden in mei 1814 de stad in handen kon nemen.

De stichting Tussen Vecht en Eem gaf in 2014 bij de 200e herdenking een mooi boekwerk uit met daarin allerlei (militaire) aspecten van de belegering, welke hier online te lezen is: ‘Uw verlossing is daar’: rond de bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 1813-1814.

In 2018 besteedden we op deze website ook al aandacht aan de belegering van Naarden, via het dagboek van de ooggetuige Albertus Perk.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog waren steden veelal goed beschermd met uitgebreide fortificaties in het geval ze door vijandelijke troepen belegerd werden, maar we vergeten vaak dat op het platteland de boerenbevolking ook leed gedurende deze strijd. Bovendien waren hun dorpen en hoeves lang niet zo goed beschermd tegen passerende en plunderende legers, op zoek naar voedsel en foerage voor hun paarden. Toch werden overal in het landschap zogenoemde boerenschansen opgeworpen waar de lokale plattelandsbevolking naar toe kon vluchten met have en goed.

Er valt veel te vertellen over deze boerenschansen, en ditmaal doen we dat eens middels de vele overgebleven restanten ervan in de Belgische Kempen, waar die oorlog ook woedde. In het tijdschrift M&L: Monumenten, Landschappen en Archeologie schreef dhr. Peter Van den Hove het artikel Boerenschansen in de Kempen: opmerkelijk erfgoed uit de Tachtigjarige Oorlog.

In 1812 trok Napoleon met een leger van een half miljoen manschappen Rusland binnen. In deze Grande Armée bevonden zich ook zo'n 15 duizend Nederlanders in diverse eenheden. Veelal wordt er vanuit gegaan dat de meesten van deze Nederlanders net als alle anderen de barre winterse terugtocht niet overleefden. De Britse historicus Mark Hay stelt daar echter vragen bij, want na de nederlaag van Napoleon bij Leipzig in het volgende jaar, was het deels uit de toch nog overvloedige restanten van Nederlandse troepen dat in 1813 een start kon worden gemaakt met de opbouw van een eigen krijgsmacht voor het nieuwe en weer onafhankelijke Nederland.

Een en ander valt te lezen in Hay's artikel The Dutch experience and memory of the Campaign of 1812: a final feat of arms of the Dutch Imperial Contingent, or: the resurrection of an independent Dutch armed forces?

Afgelopen week is het nieuwe nummer uitgekomen van ons tijdschrift Mars et Historia, met daar in interessante artikelen over de rol van de marine in de verdediging van de Waddeneilanden en de Friese kust in de meidagen van van 1940, de ontwikkeling van luchtdoelartillerie gedurende de Eerste Wereldoorlog, de triomfbogen die de Franse koning Lodewijk XIV liet oprichten naar aanleiding van de Hollandse Oorlog, de strijd vanaf 1944 op Nieuw-Guinea en de samenwerking tussen de Amerikanen en de Nederlandse troepen aldaar, en nog speciale aandacht voor enkele emblemen van Indonesische TNI troepen (specifiek een islamitische strijdgroep) uit de museale collectie van Huis Bronbeek.

Bekijk de sneak preview van de nieuwe tijdschriftaflevering!