kraagemblemen.jpg

Alhoewel de Koninklijke Marine binnen NAVO verband na 1945 een belangrijke trans-Atlantische rol kreeg, bleef het ook van belang om haar koloniale gebieden in De West (Suriname en de Antillen) en Nederlands Nieuw-Guinea te beschermen. Gebieden die buiten het NAVO-verdrag vielen. Naar omliggende landen was het dan ook van groot belang om bijvoorbeeld met vlootbezoeken de Nederlandse macht te tonen.

Dit wordt goed naar voren gebracht in een artikel in de Militaire Specator van dhr. Onderwater, getiteld Koloniale reflexen in de West, 1945-1962.

In 1947 en 1948 werden twee compagnieën parachutisten opgericht binnen de Nederlandse strijdkrachten in Nederlands-Indië, die voor grote operaties werden samengevoegd tot de Para Gevechtsgroep. 

Op zijn website over militaria en bijzondere voorwerpen Eriks Collectables besteedt dhr. Naberhuis aandacht aan de baretembleem van deze eenheden, de parawing. Lees er alles over in Special Forces Para Wing of the Netherlands East Indies Army (1947-1950) – KNIL Speciale Troepen Parawing.

Militairen van het Korps Speciale Troepen na hun landing bij Djambi tijdens de Tweede Politionele Actie. Op de achtergronden de rookwolken van door het Republikeinse leger in brand gestoken olie-installaties. (Beeldbank NIMH)

Negen jaar lang hield koning Willem I zijn leger gemobiliseerd tijdens de periode 1830-1839, om een eventuele nieuwe invasie te starten tegen de 'opstandige Belgen' die zich in 1830 onafhankelijk hadden verklaard. Die legerconcentratie speelde zich voornamelijk af in het dorpje Rijen, waar meer dan 13.000 manschappen bijeen waren gebracht door de jaren heen. In de huidige bossen rondom Rijen zijn nog altijd de archeologische overblijfselen aanwezig van dit grote militaire kamp.

Hierover valt e.e.a. te lezen in een artikel van het dagblad BN De Stem, met een interview van de archeoloog Jos Roijmans, getiteld Archeoloog pleit voor nationaal monument, Kamp Rijen een digitale 'Rembrandt'. Op zaterdag 18 mei organiseert Mars et Historia een themadag over dit legerkamp, met een lezing en wandeling door de bossen, op zoek naar de sporen van deze militaire geschiedenis. (Zie onze pagina Activiteiten om je aan te melden!)

Plattelandsschutterij, door Gerret Jasink van de Poll, gedateerd 1834 (© Rijkmuseum Amsterdam)

Samen met Bart Beex schreef Jos Reijmans een artikel over het kamp in Rijen in ons kwartaalblad Mars et Historia in aflevering 3 uit 2018, getiteld Belegeringsoefening De Vijf Eiken 1832: sporen in het landschap.

Nach Holland! De meidagen van 1940 door Duitse ogen. Verzetsmuseum Amsterdam. Nog te zien tot en met 19 mei.

Betonnen bezetting. De Atlantikwall beSchouwd. Museum de Burghse Schoole in Burgh-Haamstede. Over de Duitse bunkers en verdedigingslinies op het eiland Schouwen-Duiveland. Te zien tot en met 26 oktober.

 

Kort na bevrijding van de zuidelijke provincies van Nederland in 1944 werden er door de Nederlandse regering bataljons Oorlogsvrijwilligers (OVW-bataljons) opgericht, om te helpen in de bevrijding. Echter logistieke belemmeringen en de uiteindelijke bevrijding in mei 1945 verhinderden de inzet van deze OVW-ers. Zelfs de strijd tegen Japan in Azië was al voorbij, voordat de bataljons dan daar konden worden ingezet. Uiteindelijk werden de OVW-bataljons bestemd om orde en gezag te herstellen in de kolonie Nederlands-Indië, waar door de Indonesiërs zelf de onafhankelijkheid was uitgeroepen.

OVW embleem in gouddraad (afkomstig van de website HetDepot.com)

Eén van die OVW-ers was destijds Wim Peters die in het Kennemer bataljon diende, toegevoegd in Indië aan het 4e Regiment Infanterie. Peters hield een dagboek bij, welke hier te lezen is. Het aardige is dat zijn herinneringen aan de Oost vooraf worden gegaan met een artikel over het Kennemer bataljon, geschreven door de heer Meiboom en gepubliceerd in 1996 in ons eigen verenigingsblad Mars et Historia. Lees een en ander online hier in Herinneringen aan een OVW-bataljon.