vaandels.jpg

Tijdens de mobilisatie in 1939 wordt Andries van der Windt als voormalig dienstplichtige opgeroepen om de gelederen te versterken. Hij wordt ingedeeld in het 1e Bataljon van het 24e Regiment Infanterie, de reserve van het Regiment Garde Jagers. Als sergeant zal hij uiteindelijk de meidagen van 1940 meemaken. Eerst in reserve en uiteindelijk vanaf 12 mei wordt het bataljon ter versterking van open gevallen plaatsen direct op de Grebbeberg ingezet. Daar sneuvelt sergeant Van der Windt de volgende dag op 13 mei...

Over het leven voor de oorlog als getrouwd man en vader, en vervolgens de mobilisatieperiode en de strijd in 1940 heeft een familielid, dhr. Kees van der Windt, het hele verhaal van Andries zo nauwkeurig mogelijk en waardig gereconstrueerd. Neem kennis van een man die voor de vrijheid viel, via de website Adries van der Windt - Den Vaderlant Ghetrouwe Blyf Ick Tot in den Doedt.

De Engelse hertog John Churchill, hertog van Marlborough, behaalde op 11 juli 1708 een bijna eclatante overwinning op het Franse leger onder het bevel van maarschalk Vendôme. Beide legers waren eigenlijk puur door toeval op elkaar gestoten, en het was de inval van de duisternis dat de Fransen niet door de vrijwel complete omsingeling vernietigd werden en konden ontsnappen.

Wat betekende de Slag bij Oudenaarde voor het vervolg van de Spaanse Successieoorlog (1701-1713)? Hoe keek men er later in de literatuur naar, hoe ontvouwde de veldslag zichzelf waar ook grote krijgscontingenten van Hollanders aan deelnamen, hoe werkte de overwinning zelf door tijdens de oorlog?

Over dit alles schreef de Belgische historicus Frederik Dhondt een artikel in 2007 in Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige kring van Oudenaarde, getiteld De Spaanse Successieoorlog en de slag bij Oudenaarde (11 juli 1708).

Herdenkingsmunt Slag bij Oudenaarde, Philipp Heinrich Müller, 1708 (© Rijksmuseum, Amsterdam; objectnummer NG-VG-1-1966)

Om het krijgsmacht jaarlijks van voldoende dienstplichtige militairen te voorzien, werden in de 19e eeuw zogenoemde lotingsdagen georganiseerd. Loteling was destijds de benaming voor de dienstplichtigen, die via een toevalstreffer met allerlei namen uit een ronddraaiende trommel tevoorschijn kwamen. 

Waar dit op zich eerlijk leek, waren er in eind 19e eeuw allerlei uitzonderingen, en zag de gewone man de dienstplicht als een zeer onwelkome onderbreking van het leven. Verder was in elke plaats de lotingsdag, net als onder andere de kermis, een jaarlijks uitje voor waar verder weinig gebeurde. Het gaf voor de lokale autoriteiten, de veldwachter en de lotingscommissie elk jaar extra werk, door de opstootjes, het rumoer en de openbare dronkenschap.

Over dit bijzondere onderwerp schreef de historicus Eddie van Roon een artikel enkele jaren terug in het blad Historisch Tijdschrift Holland, getiteld De recrutering voor de nationale militie in Zuid-Holland 1880-1900.

Voor wie van zeer gedetailleerd uitgewerkte 3D tekeningen houdt moet zeker een kijkje nemen op de website van dhr. Sander vd Berg: 3d Fort – Forten, bunkers en historisch geschut getekend.

Bekijk hier unieke (kleuren)filmbeelden van het 18e Squadron van het ML-KNIL, geëquipeerd met Nederlandse vliegend personeel en Australisch grondpersoneel.

In het eerste YouTube filmpje zie je de B-25 bommenwerpers vliegen: No. 18 Netherlands East Indies Squadron - B-25.

In het tweede filmpje zie je het grondpersoneel hard werken in de jungle omstandigheden om de vliegtuigen te onderhouden en klaar te maken voor missies: No 18 Squadron NEIAF, late war North American Mitchell (B-25).