kraagemblemen.jpg

Wanneer de NAVO in 1949 wordt opgericht en Nederland mede-bondgenoot wordt voor de verdediging van het vrije Westen tegen de communistische dreiging uit het oosten, lijkt alles koek en ei voor de verdediging van het land. Maar al snel blijken er bij andere bondgenoten begin jaren '50 van de vorige eeuw andere visies te bestaan over hoe het NAVO-grondgebied verdedigd moet worden, en blijkt bovenal daarbij Nederland buiten de boot te vallen. Hoe moet dit naar de bevolking gecommuniceerd worden? Hoe denkt de NAVO er zelf over, en hoe kan de Nederlandse regering hier op antwoorden terwijl haar krijgsmacht nog maar net in opbouw is.

In een artikel gaat de militair-historicus dhr. Hoffenaar hier gedetailleerd op in, gepubliceerd in het tijdschrift BMGN - Low Countries Historical Review (Nr. 2 uit 2004), getiteld ‘Wordt Nederland verdedigd?’ De discussie over de hoofdverdedigingslinie van de NAVO in het begin van de jaren vijftig.

NAVO vergadering begin jaren '50.

Uitwerking van het lustrumthema door Mars-lid Lex Tempelman: kartonbouwplaat modellen. In het modellenprogramma van Tempelman Bouwplaten (TeBo) zijn twee Grebbelinie-kazematten met camouflage opgenomen. De S3 en S7, die ook wel 'Stekelvarkens' genoemd werden.

Het lustrumthema 'camouflage' is aanleiding om de serie karton bouwplaten uit te breiden met vijf S3-modellen voorzien van camouflagepatronen die zijn gebaseerd op maskerings-ontwerpen uit 1939, aangetroffen in het Nationaal Archief.

Op ons lustrumsymposium zullen de modellen gepresenteerd worden. 

 

Om vast in de stemming te komen heeft Lex Tempelman vier herinneringsmodelletjes ontworpen die U kunt downloaden om zelf te maken.

Het verleden in de vorm van een P-groepsschuilplaats is verbonden met het heden door ze het uiterlijk van de nieuwe 'Netherlands Fractal Pattern' maskering te geven.

 

Download model 3P kazemat "Green"

 

Download model 3P kazemat "Mulititone"

 

Download model 3P kazemat "Navy"

 

Download model 3P kazemat "Tan"

Over de voortgang van dit plan zal op deze site in de loop van het jaar af en toe verslag gedaan worden: Tempelman Bouwplaten - Mars et Historia.

 

Wanneer de Staatse troepen eind 16e eeuw vaste grond krijgen in wat nu bekend is als Zeeuws-Vlaanderen, weten ze ondanks de Spaanse herovering van Antwerpen en de gebieden er omheen, nog vaak binnen te dringen in dit territorium. Niet zozeer om hier nieuw gebied te veroveren, maar om in de Vlaamse stadjes en dorpen binnen te vallen en losgeld te vragen en zo deels te oorlog te financieren. Wie niet kon betalen, leverde de wrange prijs van plundering en verwoesting van woningen, have en goed en wat niet meer aanwezig in deze kleine gemeenschappen.

Dit veelal onbekende deel van de strijd tussen de Staatsen van de Nederlandse republiek en hun Spaanse tegenstander ten tijde van de Tachtigjarige Oorlog wordt beschreven in een artikel van dhr. De Kraker gepubliceerd in het tijdschrift BMGN - Low Countries Historical Review in 2006 (nummer 1), en getiteld Een staatse strategie in een ‘uitgestorven’ land: organisatie en ten uitvoerlegging van de brandschat in Vlaanderen, 1585 tot 1604.

Plundering van een dorp, mogelijk Wommelgem in 1589 (ca. 1615-1620), door Sebastiaan Vrancx (Düsseldorf Museum Kunstpalatz)

 

Voor de invasie van Rusland in 1812 had Napoleon duizenden, zo niet tienduizenden, extra dienstplichtigen nodig om zijn legers te vullen. Eentje daarvan was Cornelis van Vreugdenhil. Alles maakte hij mee in de veldtocht naar Rusland, waaronder ook krijgsgevangen gemaakt worden. Zo kreeg hij de kans om na de overtocht van de Berezina, de hele tocht nogmaals uit te voeren als lid van het Russisch-Duitse Legioen en weer dicht bij huis te komen in 1814. Twee jaar later alweer, terwijl het nieuwe Nederlandse koninkrijk hem ook weer wilde inlijven voor de militaire dienst. Voor zijn verdiensten voor het Franse keizerrijk ontving Cornelis nog de St. Helena medaille.

In een algemene reconstructie van wat Cornelis van Vreugdenhil uit De Lier heeft moeten meemaken, schreef dhr. Ham een artikel in het blad Oud Westland, getiteld De avonturen van Cornelis van Vreugdenhil.

Op 13 mei 1940 braken Duitse strijdkrachten uiteindelijk door de linies van de Nederlandse troepen op de Grebbeberg na enkele dagen van harde gevechten.

Op YouTube is een documentaire met bijzondere beelden te zien over deze strijd (speelduur net iets meer dan 1 uur) van Dutch Docu Channel, getiteld De Slag om de Grebbeberg 1940.