f16.jpg

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog moet Nederland ineens samenwerken met de Britten voor de terugkeer naar de kolonie Nederlands-Indië, op zowel politiek en militair gebied. Aanvankelijk liep deze samenwerking uitstekend, met Britse en Indische troepen die in 1945 op Java landden om het gezag op zich te nemen na het uitroepen van de Indonesische onafhankelijkheid. Na verloop van tijd liepen de belangen tussen de Britten en Nederlanders in 1946 toch uiteen, over hoe verder te gaan met hun eigen koloniale (militaire) belangen. Aangezien er in 2020 in ons tijdschrift Mars et Historia al een artikel verscheen van de hand van de historicus Peter Boer over de Britse troepenopbouw en acties op Java etc, samen met de terugkomst van het KNIL en de Landmacht, is het interessant een en ander op hoger niveau te bestuderen.

Vandaar dat we hier een dissertatie presenteren van dhr. Vrenken (King's College London) uit 2014, getiteld A common approach? The British and the Dutch in the Netherlands East Indies, 1945-1946.

Bijschrift bij de foto: The British Occupation of Java. Indian troops with four armed Indonesians captured at Bekassi before the village was burnt as a reprisal for the murder of five members of the Royal Air Force and twenty Maharatta riflemen whose Dakota transport aircraft crash landed near the village (Imperial War Museum, London)

Met het 55-jarige jubileum van de vereniging Mars et Historia zou ter gelegenheid daarvan o.a. een symposium georganiseerd worden over het onderwerp van de (geschiedenis van) militaire camouflage.

Door alle coronaperikelen dit jaar heeft het bestuur van de vereniging besloten het symposium te verplaatsen naar het voorjaar van 2022.

Voor nieuws over het symposium kan iedereen terecht op onze pagina Activiteiten, met alle updates, agenda, sprekers, onderwerpen en meer.

  • Iedereen kan het symposium bezoeken
  • Over het onderwerp camouflage komt ook een jubileumboek beschikbaar

 

Rond 1600 stond Engeland niet bekend als een militaire grootmacht te land. Verrassend genoeg werd door het uitlenen aan de Republiek van enkele duizenden Engelse troepen om de opstand tegen Spanje te helpen in de periode  van 1585 tot aan 1648 juist hier in de Nederlanden bijgedragen aan een verdere professionalisering van de Engelse soldaat. Precies op tijd voor het uitbreken van de Engelse burgeroorlog in 1642.

Over dit onderwerp schreef de Britse historicus mevr. Pells een interessante bijdrage in 2012 voor een seminar over vroegmoderne Britse en Ierse geschiedenis, getiteld Professionalism, piety and the tyranny of idleness: life on campaign for the English Regiments in Dutch Service, c.1585-1648.

Over dit onderwerp verscheen in 2020 ook al een gelijkaardig artikel op onze website: Engelse steun aan de Tachtigjarige Oorlog.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog sloot de Nederlandse regering een uiterst geheim verdrag met de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voor de levering van thorium als grondstof voor de bouw van toekomstige atoomwapens. De aandacht was bij het Manhattan project tot dan toe uitgegaan naar uranium en plutonium. Bijzonder was dat het thorium zich wel bevond in Nederlands-Indië, waar zojuist de onafhankelijkheid was uitgeroepen.

Over deze bijzondere geschiedenis verscheen in 1991 een artikel van de historici Wiebes en Zeeman in het tijdschrift BMGN - Low Countries Historical Review, getiteld Nederland en het Manhattan-Project: de geheime thorium-overeenkomst uit 1945.

 

Tijdens het Interbellum werd gekozen voor een zogenaamde 'betonnering' van het verdedigingsstelsel van waterlinies in Nederland. Vele soorten kazematten (tegenwoordig bunkers genoemd), werden overal ter versterking toegevoegd, waaronder het VIS-model.

In Nederland werd het allereerste model op particulier initiatief gebouwd door de firma De Vries Robbé, waarover meer te lezen is hier op de website Vesting Gorinchem.

Over de betonnering en vestingbouw in Nederland tijdens het Interbellum is ook een grote studie te lezen in onze rubriek Recent Onderzoek, ga daarvoor naar Vestingbouw tijdens het Interbellum.