medailles.jpg

In 1665 verging het vlaggenschip Eendragt tijdens de zeeslag bij Lowestoft door een direct schot in de kruitkamer, gevolgd door een enorme explosie. Enorme pech voor de Admiraliteit aan de Maze, welke voor het oude schip in 1664 al was begonnen met een vervanger op stapel te zetten. Dit zou de zeer beroemde Zeven Provinciën worden, waar op admiraal De Ruyter zou gaan varen.

Maar er was een probleem voor het nieuwe schip! De industrie in de republiek van geschuts- en klokkengieters kon de productie nauwelijks aan, en daarom zouden vele stukken geschut van de Eendragt overgebracht worden naar het nieuwe vlaggenschip. Dat kon nu niet meer door gaan. Hoe dat uiteindelijk werd opgelost, is te lezen in het artikel van dhr. Brinck, getiteld Geschut voor De 7 Provinciën.

Elke maand vind je op onze website Mars et Historia aankondigingen van boeken die uitkomen en specifiek de Nederlandse militaire krijgsgeschiedenis in allerlei periodes en vanuit diverse invalshoeken behandelen.

In ons kwartaalblad geeft de redactie ook viermaal per jaar haar eigen keuzes op dit onderwerp, inclusief boekbesprekingen.

Neem dus gauw een kijkje bij de Boeksignaleringen!

Zijn we een boek vergeten op de website? Laat het ons weten!

 

Op zijn blog onderhoudt dhr. Buwalda een bijzondere lopende serie van beschrijvingen van Friese kapiteins die gedurende de 16e en 17e eeuw in het Friesche Nassause Regiment hebben gediend. Hiermee volgen we niet alleen de levensbeschrijving van elk individu, maar krijgen we ook op persoonlijk niveau inzicht in de strijd gedurende de Tachtigjarige Oorlog.

Bekijk deze bijzondere collectie van inmiddels 50+ beschrijvingen op Blog van André.

Traditie is binnen elke krijgsmacht een geschiedenisbeschrijving voor elke eenheid, om zo de krijgsgeschiedenis en bijzondere momenten van de eenheid in ere te houden. Zo verging het ook de vele Nederlanders die tijdens de Italiaanse eenheidsstrijd gevochten hadden voor de paus. Hoe bewaarden zij de herinnering en de tradities?

Dat alles is te lezen in een artikel uit 2016 van dhr. De Groot in het historische tijdschrift Skript, getiteld Helden en herinneringen: Nederlandse zoeaven en herinneringscultuur tussen 1860 en 1947.

Portret van de Nijmeegse zouaaf J.W. Driessen

(geschilderd door W. van Woerkom in 1927; klik op de naam voor meer informatie en verwijzing naar filmbeelden!)

Op onze website hebben we recentelijk nog meer aandacht besteedt aan deze Nederlandse zouaven, kijk maar eens verder in de rubriek Recent onderzoek voor Terugkeer van de Pauselijke zouaven in Nederland.

 

 

De noordelijke kustlijn van Zuid-Amerika die grenst aan de Golf van Mexico wisselde gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw meermaals van Europese handen, te weten de Spanjaarden, Fransen, Engelsen en de Nederlanders. Begin 17e eeuw werd er nog een poging ondernomen om in wat nu tegenwoordig Frans Guyana is een Hollandse handelsvestiging te laten bloeien, welke beschermd werd door een fort.

Hierover gaat de bijdrage van dhr. Van den Bel zoals gepubliceerd in het boekwerk Verre forten, vreemde kusten uit 2017, en getiteld Fort Orange aan de Wiapoco.