vliegtuigen.jpg

Op zijn blog onderhoudt dhr. Buwalda een bijzondere lopende serie van beschrijvingen van Friese kapiteins die gedurende de 16e en 17e eeuw in het Friesche Nassause Regiment hebben gediend. Hiermee volgen we niet alleen de levensbeschrijving van elk individu, maar krijgen we ook op persoonlijk niveau inzicht in de strijd gedurende de Tachtigjarige Oorlog.

Bekijk deze bijzondere collectie van inmiddels 50+ beschrijvingen op Blog van André.

Traditie is binnen elke krijgsmacht een geschiedenisbeschrijving voor elke eenheid, om zo de krijgsgeschiedenis en bijzondere momenten van de eenheid in ere te houden. Zo verging het ook de vele Nederlanders die tijdens de Italiaanse eenheidsstrijd gevochten hadden voor de paus. Hoe bewaarden zij de herinnering en de tradities?

Dat alles is te lezen in een artikel uit 2016 van dhr. De Groot in het historische tijdschrift Skript, getiteld Helden en herinneringen: Nederlandse zoeaven en herinneringscultuur tussen 1860 en 1947.

Portret van de Nijmeegse zouaaf J.W. Driessen

(geschilderd door W. van Woerkom in 1927; klik op de naam voor meer informatie en verwijzing naar filmbeelden!)

Op onze website hebben we recentelijk nog meer aandacht besteedt aan deze Nederlandse zouaven, kijk maar eens verder in de rubriek Recent onderzoek voor Terugkeer van de Pauselijke zouaven in Nederland.

 

 

De noordelijke kustlijn van Zuid-Amerika die grenst aan de Golf van Mexico wisselde gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw meermaals van Europese handen, te weten de Spanjaarden, Fransen, Engelsen en de Nederlanders. Begin 17e eeuw werd er nog een poging ondernomen om in wat nu tegenwoordig Frans Guyana is een Hollandse handelsvestiging te laten bloeien, welke beschermd werd door een fort.

Hierover gaat de bijdrage van dhr. Van den Bel zoals gepubliceerd in het boekwerk Verre forten, vreemde kusten uit 2017, en getiteld Fort Orange aan de Wiapoco.

 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog moest het Nederlandse opperbevel er alles aan doen, om tactisch en technisch bij te blijven met de strijdende partijen om de neutraliteit te kunnen waarborgen. Op het gebied van de luchtvaart bleek dat een enorme uitdaging, zonder eigen belangrijke industrie en het alternatief van geïnterneerde toestellen.

In 2010 schreef de militair historicus Wim Klinkert voor het tijdschrift Baltic security and defence review een artikel, welke we hier in pdf-formaat aanbieden, A matter of the most vital importance: military aviation in The Netherlands 1914-1920.

Franse Nieuport 21 in Nederlandse kleuren

Terwijl in Frankrijk zich de Honderdjarige Oorlog afspeelt (1337-1453), voltrekt zich ook in de Lage Landen een zelfde erfopvolgingsstrijd die nog zelfs veel langer zou duren, namelijk van 1350 tot 1490! Deze staat beter bekend als de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, en laaide met diverse pauzes telkens weer op. Rond 1425 probeert Jacoba van Beieren nog eenmaal de erfopvlging in haar voordeel te bepleiten door in het graafschap Holland een machtsbasis te vormen rondom de steden Schoonhoven, Woerden en Gouda. Echter Filips III van Bourgondië, ook wel bekend als Filips de Goede, gaat zich met de strijd bemoeien om controle te krijgen over de graafschappen van Holland, Zeeland en Henegouwen.

Hoe ging hij die strijd aan, in een tijd waarin grootschalige oorlogen met beslissende veldslagen nog niet voorkwamen? Dat antwoord probeert dhr. Honig te geven in een artikel uit 1986 in het tijdschrift Skript door in te gaan op Filips strategie en tactiek gedurende de strijd van 1425 tot 1428, getiteld Strategie in de late Middeleeuwen; of het zonderlinge geval van de afwezige militaire genieën.