f16.jpg

Het militair-historische kwartaalblad Mars et Historia besteedt ook uitgebreid aandacht in 2019 en 2020 aan de herdenking van de 75e verjaardag van de bevrijding in 1944 en 1945, door speciaal hierover artikelen te publiceren in elke aflevering.

In de nummers 3 en 4 van 2019 zijn al twee bijzondere onderwerpen gepubliceerd door auteurs, te weten:

  • Nummer 3. Vergeltungswaffe Eins in Oost-Nederland: de inzet van de V1 vanuit Overijssel en Gelderland 1944-1945
  • Nummer 4. Nico de Bode: PTT'er, verzetsstrijder en bevrijder van Amsterdam

Ook in de komende afleveringen in 2020 zal ons blad aandacht besteden aan de militair-historische bevrijding van Nederland gedurende de jaren 1944 en 1945. Telkens met bijzondere onderwerpen, die aan de algemene aandacht zijn ontschoten.

V4 lanceerinstallatie bij Nunspeet 

 

Naast de mobilisatie van de eigen lokale Schutterij voor Zutphen, werd deze stad ook aangewezen als verzamelplaats voor allerlei Gelderse compagnieën. Een dergelijke grote toestroom van manschappen, het uitdelen van wapens, eten en foerage, bleek eind 1830 en begin 1831 tot grote problemen te leiden.

We pakken meteen door nu hier op de website na het vorige onderwerp hierover deze week, met een tweede artikel van dhr. Kammelar uit het blad Zuthpen, getiteld Op weg naar het slagveld: Gelderse plattelandsschutters in Zutphen (1830/1831).

Nederlandse schutters, lithografie door Hendrik Greeven (© Rijksmuseum Amsterdam, objectnummer RP-P-OB-88.224)

In 2019 besteedde de vereniging Mars et Historia veel aandacht aan de militair geschiedenis van de Belgische Opstand met online studies en artikelen op deze website, maar ook een bezoek aan de restanten van het militaire kamp te Rijen (inclusief de voorafgaande lezing hier online!), en nog vele andere zaken de afgelopen jaren, zoals het beleg van Maastricht en Antwerpen. Klik op de tag "Belgische onafhankelijkheidsstrijd" om ze allemaal nog eens te bezoeken

 

Tijdens de uitbraak van de Belgische Opstand in 1830 werd niet alleen het Nederlandse veldleger gemobiliseerd, samen met aanvullingen van studenten compagnieën. Overal in allerlei steden werd ook de lokale Schutterij opgeroepen.

Eén zo'n voorbeeld komt uit de stad Zutphen, waarover in 2016 de heer Kammelar een artikel schreef in het blad Zutphen van de Historische Vereniging Zutphen, getiteld Daar komen de schutters: de schutterij van Zutphen gemobiliseerd (1830/1834).

Enkele schutters afkomstig uit Overijssel bij de Leidse studentencompagnie (schilderij door Johanna Aleida Budde, Stedelijk Museum Zutphen)

Eind vorig jaar vlak voor de feestdagen kwam nog ons 4e nummer uit van Mars et Historia.

Hierin enkele aanbevelenswaardige artikelen over:

  • Wie redde nu precies de prins van Oranje op Waterloo na zijn verwonding? Wat was de rol van de kunst en welke rol speelde kapitein Constant-Rebecque de Villars!
  • Hoe ontwikkelden de Japanse strijdkrachten zich aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog
  • Een nieuw ontdekt marslied van het regiment huzaren van Boreel
  • En wederom een artikel over 75 jaar bevrijding, ditmaal over de verzetsstrijder Nico de Bode, die begin 1945 zich aansloot bij de Canadese troepen

Lees het allemaal, of bekijk de inhoud hier....

 

Eind 19e eeuw werden er naast de succesvolle inzet van bereden eenheden Marechaussee ook in het oosten en noorden van Nederland eenheden te voet opgezet, in de vorm van marechaussee brigades.

Zo ook in 1891 te Zutphen, waarover de heer Hiemstra in het blad Zutphen een alleraardigst artikel schreef, getiteld: De geschiedenis van de Marechaussee in Zutphen.