kareldoorman.jpg

Wil je vanalles weten over de bouw van bunkers en kazematten in Nederland? Over de periode tot aan 1940, de bouw van de Antlantik Wall in Nederland en diens bunkers, en de IJssellinie gedurende de Koude Oorlog? En nog veel meer...

Ga dan naar de website Bunkerinfo.

Met de toename van de spanningen tussen Oost en West, werd door de Nederlandse regering in 1948 overgegaan tot het oprichten van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag. Via deze organisatie konden burgers zich vrijwillig aanmelden voor o.a. de Nationale Reserve, en ook dienen bij de reserve politie, reserve marechaussee en de grensbewaking. Ondanks deze poging van burgerweerbaarheid die op de eerste plaats een privaat initiatief was, bleef de Nederlandse regering er ambivalent tegenover staan. Het instituut wierf uiteindelijk door gebrek aan o.a. financiële overheidsfondsen en logistieke steun weinig vrijwilligers, en werd in 1958 opgeheven. Alleen de Nationale Reserve zou als zelfstandige organisatie binnen de Landmacht verder gaan.

Over deze bijzondere geschiedenis van een vrijwel vergeten organisatie schreven majoor Warmer (Natres) en historicus Wim de Natris (o.a. lid van Mars et Historia) recentelijk een artikel in het reservistenblad November Romeo (juli 2021), getiteld Allen paraat in Steun Wettig Gezag.

Voor meer informatie over de oprichtingsperikelen en de ondergang van het instituut is het artikel van dhr. Boogaarts interessant in het blad Politieke Opstellen uit 1981, getiteld Het wettig gezag gesteund?, Enkele aantekeningen over achtergronden, ontstaan en verloop van het Nationaal Instituut. Steun Wettig Gezag 1948-1958.

Het beleg van Haarlem (1572-1573) door de Spaanse troepen is een van de eerste grote strijdperken in de vroege periode van de Tachtigjarige Oorlog. Alhoewel de stad uiteindelijk valt na een belegering van acht maanden, ziet de historicus dhr. Swart deze vorm van oorlogsvoering door de opstandige Oranjegezinde partij als juist een opzettelijk voorbeeld van het uitputten van de vijand op onder andere logistiek gebied, een enorme druk op het moreel en hoge financiële lasten voor de Spaanse schatkist. De inname van Haarlem was aldus een Pyrrusoverwinning.

Lees hiervoor Swart's artikel in het Haerlem Jaarboek 2016, getiteld Bij Haarlem begon de victorie: een interpretatie van de rol en het belang van het beleg van Haarlem (1572-1573) in de Nederlandse Opstand(Tip: draai de pdf-tekst 90 graden om te lezen.)

Jachtvlieger Peter Louwerse vloog jarenlang bij de Koninklijke Luchtmacht in diverse opeenvolgende toestellen, te weten de Northrop NF-5 Freedom Fighter, de Lockheed F-104 Starfighter en uiteindelijk nog lange tijd in de F-16 Fighting Falcon.

Over zijn bijzondere carrière vertelt hij in een onlangs verschenen documentaire (speelduur half uur), afgewisseld met historische beelden, die te zien is op YouTube, getiteld "Ik was F 16 vlieger...".

Mars et Historia organiseert speciaal voor het 55-jarige bestaan van de vereniging dit jaar een online museum met bijdragen van leden en niet-leden over het thema camouflage. In aanloop van het jubileumsymposium in 2022 bouwen we zo een gezamenlijke collectie vanuit allerlei invalshoeken over dit bijzondere thema. 

Voorheen organiseerde de vereniging vaak speciale tentoonstellingen in een museum, maar nu is ervoor gekozen een blijvende online collectie te verzamelen.

Alle bijdragen worden verzameld in het hoofdmenu hierboven en zijn te bereiken met de button Camouflage.

Je kunt ook de tag 'camouflage' aanklikken voor nog meer informatie op andere delen van onze website. Je vindt hier van alles over o.a. het verbergen van schepen op volle zee, de nieuwste 'fractal pattern' uniformen van de landmacht, bunkers en kazematten, instructiefilms, en nog veel meer! Neem gauw een kijkje, en blijf ons online camouflage museum volgen voor nieuwe aanvullingen.

Amfibische schepen van de Koninklijke Marine, gecamoufleerd voor het soort begroeiing aan de kust waar troepen aan land gaan