vliegtuigen.jpg

Onlangs verscheen het boek "Verzwegen oorlogsjaren" over Nederlanders in Duitse krijgsgevangenschap in de periode 1940 tot 1945 van o.a. Erwin Rossmeisl. De twee andere auteurs van het boek, Johan van Hoppe en Eric van der Most, presenteren al jaren een bijzondere website over ditzelfde onderwerp. Daar zijn bijvoorbeeld vele bijzondere verhalen en dagboeken terug te vinden online van diverse krijgsgevangenen, onder het menu Publicaties. Maar kijk ook eens verder in het menu onder Video's! En verken de website verder, die zich blijft uitbreiden.

Ga voor dit alles naar de website Krijgsgevangenen.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd een organisatie opgezet voor burgers om zich vrijwillig naast hun vaste baan in te zetten voor de ordehandhaving en versterking van de krijgsmacht. Dit resulteerde in 1914 tot de Vrijwillige Landstorm. Tot in 1918 bleef het een relatief kleine organisatie, maar gedurende het Interbellum groeide het aantal vrijwilligers tot zo'n 90.000 man (en vrouw!). Naast het oefenen in algemene infanterietaken, ontstonden er ook speciale afdelingen voor een motordienst, luchtafweer en luchtverkenning. In 1939 met de algemene mobilisatie kwamen ook grote delen van de Vrijwillige Landstorm onder de wapenen, die ook in de meidagen van 1940 hebben meegevochten.

Voor een algeheel overzicht met veel detailverhalen, foto- en videomateriaal, etc. kan men terecht op de website Het bijzondere verhaal van de Vrijwillige Landstorm.

In 2014 bestond het Korps Nationale Reserve 100 jaar, wanneer we haar voorganger meerekenen. In 1914 werd namelijk de Vrijwillige Landstorm opgericht welke tot aan 1940 zou blijven bestaan. In al die jaren bestonden er onder haar vaandel ook andere bijzondere vrijwilligersorganisaties, zoals het Motor-, Voer- en Vaarwezen, de Vrijwillige Luchtafweer en menig andere eenheid.

Over deze honderdjarige geschiedenis en viering bracht het korps een speciaal themanummer uit, rijk geïllustreerd, met veel aandacht voor uniformen, emblemen, het muziekkorps, de speciale eenheden, de algehele geschiedenis, de ondersteuning bij rampen en calamiteiten in het koninkrijk, de oorlogen, en ook de wapens die door de NATRES werden gebruikt.

Bekijk deze speciale uitgave van het korpsblad November Romeo hier online in pdf-formaat, de Jubileumuitgave 1914-2014.

Wil je vanalles weten over de bouw van bunkers en kazematten in Nederland? Over de periode tot aan 1940, de bouw van de Antlantik Wall in Nederland en diens bunkers, en de IJssellinie gedurende de Koude Oorlog? En nog veel meer...

Ga dan naar de website Bunkerinfo.

Met de toename van de spanningen tussen Oost en West, werd door de Nederlandse regering in 1948 overgegaan tot het oprichten van het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag. Via deze organisatie konden burgers zich vrijwillig aanmelden voor o.a. de Nationale Reserve, en ook dienen bij de reserve politie, reserve marechaussee en de grensbewaking. Ondanks deze poging van burgerweerbaarheid die op de eerste plaats een privaat initiatief was, bleef de Nederlandse regering er ambivalent tegenover staan. Het instituut wierf uiteindelijk door gebrek aan o.a. financiële overheidsfondsen en logistieke steun weinig vrijwilligers, en werd in 1958 opgeheven. Alleen de Nationale Reserve zou als zelfstandige organisatie binnen de Landmacht verder gaan.

Over deze bijzondere geschiedenis van een vrijwel vergeten organisatie schreven majoor Warmer (Natres) en historicus Wim de Natris (o.a. lid van Mars et Historia) recentelijk een artikel in het reservistenblad November Romeo (juli 2021), getiteld Allen paraat in Steun Wettig Gezag.

Voor meer informatie over de oprichtingsperikelen en de ondergang van het instituut is het artikel van dhr. Boogaarts interessant in het blad Politieke Opstellen uit 1981, getiteld Het wettig gezag gesteund?, Enkele aantekeningen over achtergronden, ontstaan en verloop van het Nationaal Instituut. Steun Wettig Gezag 1948-1958.