infanterie.jpg

Nog even en dan verschijnt alweer het derde nummer van ons militair-historische tijdschrift Mars et Historia van dit jaar.

De volgende artikelen zijn hier in te vinden:

  • ‘Die Oberfähnriche haben ein blaues Bieschen in den Bruch’. Het lot van een student in krijgsgevangenschap, Johan van Hoppe
  • Afschaffing van de dagelijkse oorlam aan boord van schepen van de Nederlandse Koninklijke Zeemacht tussen 1815 en 1905, drs. Rein de Lange
  • Verwondingen en gevolgen voor Nederlandse veteranen uit de Waterloo veldtocht, Erwin Muilwijk
  • Het verhaal achter een uniformjas van de Algemene Politie Nederlands-Indië, Marc Lohnstein
  • Boekbespreking - Janus Heijblom. Boordschutter
  • In memoriam - Halima Dumon en John Verbeek

Alhoewel Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog neutraal was, waren er grote groepen Nederlanders die toch kozen om mee te vechten en op avontuur gingen. Daarnaast waren er ook Nederlandse emigranten die bijvoorbeeld een bijvoorbeeld een nieuw bestaan kozen elders op de wereld, zoals in Australië. Een klein tweehonderdtal koos er voor om gedurende de oorlog dienst te nemen in de Australian Imperial Force. Zij vochten o.a. bij Gallipoli en op het Westerse Front.

Een aantal van deze geëmigreerde Nederlanders onderscheidden zich tijdens hun militaire aanwezigheid en werden onderscheiden met het Britse Military Cross of de Military Medal.

Over zes van deze onderscheiden Nederlanders schreef dhr. Bas de Groot een artikel met hun achtergrond, de gevechten die ze meemaakten en de reden waarom ze een onderscheiding ontvingen. In twee delen (nrs. 96 en 97) werd het artikel gepubliceerd in 2021 in het tijdschrift Brons van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen.

Lees hier de twee delen van Bas de Groot's artikel:

Voor meer informatie over Nederlanders in Australische dienst... zie ons websitebericht uit 2016: Nederlanders in Australische dienst tijdens Eerste Wereldoorlog.

Onlangs verscheen het boek "Verzwegen oorlogsjaren" over Nederlanders in Duitse krijgsgevangenschap in de periode 1940 tot 1945 van o.a. Erwin Rossmeisl. De twee andere auteurs van het boek, Johan van Hoppe en Eric van der Most, presenteren al jaren een bijzondere website over ditzelfde onderwerp. Daar zijn bijvoorbeeld vele bijzondere verhalen en dagboeken terug te vinden online van diverse krijgsgevangenen, onder het menu Publicaties. Maar kijk ook eens verder in het menu onder Video's! En verken de website verder, die zich blijft uitbreiden.

Ga voor dit alles naar de website Krijgsgevangenen.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd een organisatie opgezet voor burgers om zich vrijwillig naast hun vaste baan in te zetten voor de ordehandhaving en versterking van de krijgsmacht. Dit resulteerde in 1914 tot de Vrijwillige Landstorm. Tot in 1918 bleef het een relatief kleine organisatie, maar gedurende het Interbellum groeide het aantal vrijwilligers tot zo'n 90.000 man (en vrouw!). Naast het oefenen in algemene infanterietaken, ontstonden er ook speciale afdelingen voor een motordienst, luchtafweer en luchtverkenning. In 1939 met de algemene mobilisatie kwamen ook grote delen van de Vrijwillige Landstorm onder de wapenen, die ook in de meidagen van 1940 hebben meegevochten.

Voor een algeheel overzicht met veel detailverhalen, foto- en videomateriaal, etc. kan men terecht op de website Het bijzondere verhaal van de Vrijwillige Landstorm.

In 2014 bestond het Korps Nationale Reserve 100 jaar, wanneer we haar voorganger meerekenen. In 1914 werd namelijk de Vrijwillige Landstorm opgericht welke tot aan 1940 zou blijven bestaan. In al die jaren bestonden er onder haar vaandel ook andere bijzondere vrijwilligersorganisaties, zoals het Motor-, Voer- en Vaarwezen, de Vrijwillige Luchtafweer en menig andere eenheid.

Over deze honderdjarige geschiedenis en viering bracht het korps een speciaal themanummer uit, rijk geïllustreerd, met veel aandacht voor uniformen, emblemen, het muziekkorps, de speciale eenheden, de algehele geschiedenis, de ondersteuning bij rampen en calamiteiten in het koninkrijk, de oorlogen, en ook de wapens die door de NATRES werden gebruikt.

Bekijk deze speciale uitgave van het korpsblad November Romeo hier online in pdf-formaat, de Jubileumuitgave 1914-2014.