medailles.jpg

Bekijk de unieke ingekleurde filmbeelden van Nederlandse onderzeeboten op oefening in de Indische wateren!

Ga naar YouTube (waar nog meer te zien is!) en klik de volgende weblink aan: Submarines in Indonesian Waters, in 1938.

Om de peperhandel in volledige handen te krijgen en alleen via de Amsterdamse markt te laten verhandelen begon de VOC gouverneur-generaal Van Diemen in 1636 voor het eerst met een jaarlijkse blokkade van de Portugese haven van Goa in India. Tot aan zijn dood in 1645 zou hij dit volhouden, door telkens een zwaar bewapende VOC-vloot erheen te sturen, die meermaals in gevecht raakte met de Portugese vloot. Een goed voorbeeld hiervan is de beschrijving van de blokkade uit 1636-37 onder commandeur Jacob Cooper, mede gebaseerd op Portugese bronnen, om een evenwichtiger beeld te verkrijgen.

Dit alles is te lezen in een artikel van dhr. Teensma, gepubliceerd in het tijdschrift Zeegeschiedenis (nr. 1 uit 2014), getiteld "Wij verclaeren dat alles is gedaan wat menschen connen prakkeseren tot nadeel van den vijandt".

Strijd tussen de Portugese en VOC-vloot in 1638 voor Goa, door Johannes Vingbooms (ca. 1665)

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de jonge Nederlandse republiek vanuit allerlei kanten door Europese grootmachten werd aangevallen en daarbij bijna het onderspit delfde. Vandaar de bekende term van het Rampjaar 1672.

Dit gedenkwaardige jaar gaat zeker niet in stilte voorbij, want allerlei organisaties hebben zich aaneengesloten om van alles te organiseren, zoals rondleidingen, excursies, webinars en symposia. Om dat alles in de gaten te houden is het een kijkje waard om de website te bezoeken: Rampjaarherdenking.

In mei 2009 verscheen de prachtige documentaire van Hans Vos (Stichting De Meigvliegers), welke ook op YouTube is te bekijken: De Meivliegers (speelduur 33 minuten). Hier in vertellen een aantal nog destijds levende jachtvliegers over hun strijd in mei 1940 tegen de Duitse luchtmacht.

Bekijk de documentaire op YouTube met veel aandacht voor de Starfighter, getiteld KLu in de Koude Oorlog (speelduur ruim 55 minuten).