vliegtuigen.jpg

In ons meest recente nummer van Mars et Historia staat een interessant artikel over de inzet om bij de moderne marine wederom een schip te vernoemen naar Karel Doorman, de Schout-bij-nacht die een geallieerde vloot aanvoerde in de strijd in Azië in 1942 en beroemd en bekend is geworden door de Slag in de Javazee. Dat een nieuw Nederlands marineschip die naam weer zou voeren was namelijk helemaal geen gelopen race.

Dezelfde auteurs van dat artikel, Drs. R. Enthoven en Dr. P.C. Boer, schreven recentelijk ook een artikel in de Militaire Spectator, dat hier analoog aan loopt. Hierin wordt gekeken naar hoe Karel Doorman zijn roem kreeg in Nederland, maar er ook de nodige kritiek was op zijn commando! Een mooie aanvulling dus om te lezen, en ook ons eigen blad te bemachtigen. Lees hier het artikel uit de Militaire Spectator: Schout-bij-nacht Doorman en de Javazee-campagne: een geval van hardnekkige beeldvorming?

Enthoven en Boer schrijven in hun inleiding: "Schout-bij-nacht Karel Doorman was van 2 februari tot zijn vermissing op 28 februari 1942 commandant van het in voormalig Nederlands-Indië gestationeerde geallieerde vlooteskader Combined Striking Force. Over het leiderschap dat Doorman in die functie toonde, zijn in de literatuur tegenstrijdige meningen te vinden. Met name Amerikaanse auteurs oordelen negatief, terwijl Nederlandse auteurs juist een positief beeld van het optreden van Doorman schetsen. Dit artikel doet een poging een verklaring te vinden voor dit verschil, daarbij kijkend naar de invloed van de Koninklijke Marine op de beeldvorming in de loop der jaren. Die invloed blijkt prominent te zijn geweest, waardoor in Nederland een beeld is ontstaan dat niet geheel met de werkelijkheid overeenkomt."

Binnenkort verschijnt het 3e nummer van de lopende jaargang van ons kwartaalblad Mars et Historia.

Wederom staan hier interessante artikelen in, met de volgende onderwerpen:

  • Gevechtsfuncties voor vrouwen bij de krijgsmacht
  • Het militaire kamp Zeist in 1804
  • Over de "Karel Doorman"
  • Luchtdoelartillerie in de Eerste Wereldoorlog
  • De inzet van V1-wapens vanuit Oost-Nederland

Door toenemende internationale spanningen besloot de Nederlandse regering op 28 augustus 1939 over te gaan tot een algemene mobilisatie van Land- en Zeestrijdkrachten. Uiteraard hoopte het land ook ditmaal zijn neutraliteit zo te behouden. 

In de aflevering van het programma Andere Tijden is te zien welke invloed die mobilisatieperiode de komende maanden had op zowel militairen als de bevolking. Bekijk hier de aflevering terug: Oorlog op komst.

Voor wie meer wil lezen over waarom de Nederlandse neutraliteit uiteindelijk niet werkte, adviseren we de studie van dhr. Van Gent te lezen in onze rubriek Recent onderzoek: Gewapende neutraliteit.

Op zaterdag 14 september a.s. organiseert Mars et Historia een dagvullende activiteit met een battletour door het centrum van Rotterdam, om onder deskundige leiding te wandelen langs allerlei bijzondere punten waar in de stad gedurende de meidagen van 1940 werd gevochten door Nederlandse soldaten en mariniers tegen de binnengevallen Duitse troepen.

Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen, zowel leden als niet-leden. Geef je op vóór 2 september!

Alle informatie over deze activiteit van Mars et Historia vind je op onze pagina Activiteiten, zoals programma, kosten en een lunch.

28 september: militariabeurs Didam. Adres: georganiseerd in de Markthal, Marktplein 3 te Didam, van 9.45 tot 13 uur.

29 september: Keep Them Rolling beurs. Adres: georganiseerd in de Evenementenhal, Franklinweg 2 in Gorinchem, van 9 tot 15 uur.