mldvliegtuig.jpg

Voor Nederland bleef de vrije doorgang van het Suez kanaal in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw van groot belang, voor zowel voor de koopvaardij als de marine en hun verbinding met o.a. Nederlands Nieuw-Guinea. Met het aan de macht komen van president Nasser in Egypte veranderde die vrije doorgang door diens nationalisatie van het kanaal. Groot-Brittannië en Frankrijk pikten dit niet, en openden gezamenlijk met Israël in 1956 een militaire aanval. Wonderlijk genoeg was op kleine schaal ook Nederland hier bij betrokken.

Lees over die betrokkenheid alles in het recente artikel van de historicus dhr. Van der Peet, ook lid van onze vereniging, in een artikel uit het Marineblad (oktober 2021), getiteld Operatie Musketeer: de Nederlandse betrokkenheid bij de Suezcrisis 1956.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de Hollandse Oorlog begon met het welbekende Rampjaar 1672.

Wie meer hierover wil lezen kan online terecht voor de geschiedenis en gebeurtenissen op de website Rampjaar 1672.

De bestorming van Coevorden, 30 december 1672; door Pieter Wouwerman (© Rijksmuseum, Amsterdam, objectnr. SK-A-486)

Bij de start van de Brits-Russische invasie in 1799 van de Bataafse republiek zeilde het eskader van de Bataafse admiraal Story op, om de invasievloot bij Den Helder aan te vallen. Vanwege verkeerde wind kon dat niet doorgaan en ging het eskader bij de vaargeul de Vlieter voor anker. Toen de bemanningen van de schepen op 28 augustus op de Britse schepen en op de gebouwen rondom Den Helder oranje vlaggen zagen waaien, brak er muiterij onder hen uit. Bang om nu aangevallen te worden, stuurde Story officieren naar de Britse admiraal Mitchell voor onderhandelingen. Bij terugkomst bleek de muiterij op vele schepen zodanig uit de hand gelopen te zijn, dat besloten werd de witte vlag te hijsen. Het Bataafse eskader gaf zich zonder slag of stoot over.

Op 's Lands schip Gelderland was destijds de commandant Jan Hendrik Waldeck, die sinds 1788 aan een succesvolle maritieme carrière was begonnen. Nu bevond ook hij zich temidden van een vijandelijke vloot op korte afstand en muiters op zijn eigen schip. Hoe beleefde hij wat later bekend is geworden als het Vlieter-incident, en wat betekende de overgave verder voor zijn maritieme toekomst?

Hierover schreef dhr. P. Waldeck in 1999 een artikel in het tijdschrift Zeegeschiedenis (nr. 1), getiteld De Vlieter: dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse zeemacht. Relaas van een persoonlijke belevenis.

Bekijk de unieke ingekleurde filmbeelden van Nederlandse onderzeeboten op oefening in de Indische wateren!

Ga naar YouTube (waar nog meer te zien is!) en klik de volgende weblink aan: Submarines in Indonesian Waters, in 1938.

Om de peperhandel in volledige handen te krijgen en alleen via de Amsterdamse markt te laten verhandelen begon de VOC gouverneur-generaal Van Diemen in 1636 voor het eerst met een jaarlijkse blokkade van de Portugese haven van Goa in India. Tot aan zijn dood in 1645 zou hij dit volhouden, door telkens een zwaar bewapende VOC-vloot erheen te sturen, die meermaals in gevecht raakte met de Portugese vloot. Een goed voorbeeld hiervan is de beschrijving van de blokkade uit 1636-37 onder commandeur Jacob Cooper, mede gebaseerd op Portugese bronnen, om een evenwichtiger beeld te verkrijgen.

Dit alles is te lezen in een artikel van dhr. Teensma, gepubliceerd in het tijdschrift Zeegeschiedenis (nr. 1 uit 2014), getiteld "Wij verclaeren dat alles is gedaan wat menschen connen prakkeseren tot nadeel van den vijandt".

Strijd tussen de Portugese en VOC-vloot in 1638 voor Goa, door Johannes Vingbooms (ca. 1665)