kraagemblemen.jpg

Om de vorm van strijd en oorlogsvoering in Nederlands-Indië gedurende de periode na 1945 beter te begrijpen, schreef dhr. Brull een paper waarin een en ander in vergelijking wordt geplaatst met de Vietnam oorlog.

Lees hier de volledige tekst van dhr. Brull, getiteld Chaos in Zuidoost-Azië: een comparatieve analyse tussen guerrilla en contraguerrilla in Vietnam en Indonesië.

Graag nodigen wij van Museum Geelvinck u uit om deel te nemen aan het webinar ’November-December 1813’ op woensdagmiddag 17 november 2021. Inmiddels hebben zich uit binnen- en buitenland al diverse collegae aangemeld.

In november-december 1813 kwam er een einde aan de Napoleontische overheersing en werd de basis gelegd voor onze huidige constitutionele monarchie. 

Bij het organiseren van de tentoonstelling, die wij in 2013 over dit thema brachten, werd duidelijk, dat de beeldvorming rond deze gebeurtenissen in de vaderlandse geschiedenis van verschillende landen, die hierin participeerden, sterk lijken te verschillen. De visie van onze Russische partners, het State Poesjkin Museum en het Glinka Museum, contrasteerde met het beeld van zelfbevrijding, dat overwegend uit onze geschiedenisboekjes naar boven komt.

Kozakkenvoorpost ergens in Nederland 1813, door Pieter Gerardus van Os (© Rijksmuseum, Amsterdam) 

Reden genoeg om hierover een internationale wetenschappelijke conferentie te organiseren, die wij plannen in het najaar 2022. Volg deze link: NOVEMBER-DECEMBER 1813: NAPOLEON VERJAAGD & NEDERLAND BEVRIJD – MEERDERE PERSPECTIEVEN.

De opmaat voor deze conferentie in 2022 wordt gevormd door een internationaal wetenschappelijk webinar op 17 november aanstaande, aanvang 12 uur: 17 NOVEMBER 2021: WEBINAR ‘NOVEMBER-DECEMBER 1813’.

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan dit internationale webinar op woensdagmiddag 17 november. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Meer informatie en deelname door mij terug te mailen op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bent u geïnteresseerd, maar lukt het u niet om de webinar deel te nemen, mailt u ons dan ook: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij plaatsen uw e-mailadres graag op de e-verzendlijst om u op de hoogte te houden.

Webinar ’November-December 1813’: NOVEMBER-DECEMBER 1813: DE NEDERLANDSE VELDTOCHT ONDER LEIDING VAN GEN. ALEXANDER BENCKENDORFF.

Voor Nederland bleef de vrije doorgang van het Suez kanaal in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw van groot belang, voor zowel voor de koopvaardij als de marine en hun verbinding met o.a. Nederlands Nieuw-Guinea. Met het aan de macht komen van president Nasser in Egypte veranderde die vrije doorgang door diens nationalisatie van het kanaal. Groot-Brittannië en Frankrijk pikten dit niet, en openden gezamenlijk met Israël in 1956 een militaire aanval. Wonderlijk genoeg was op kleine schaal ook Nederland hier bij betrokken.

Lees over die betrokkenheid alles in het recente artikel van de historicus dhr. Van der Peet, ook lid van onze vereniging, in een artikel uit het Marineblad (oktober 2021), getiteld Operatie Musketeer: de Nederlandse betrokkenheid bij de Suezcrisis 1956.

In 2022 is het 350 jaar geleden dat de Hollandse Oorlog begon met het welbekende Rampjaar 1672.

Wie meer hierover wil lezen kan online terecht voor de geschiedenis en gebeurtenissen op de website Rampjaar 1672.

De bestorming van Coevorden, 30 december 1672; door Pieter Wouwerman (© Rijksmuseum, Amsterdam, objectnr. SK-A-486)

Bij de start van de Brits-Russische invasie in 1799 van de Bataafse republiek zeilde het eskader van de Bataafse admiraal Story op, om de invasievloot bij Den Helder aan te vallen. Vanwege verkeerde wind kon dat niet doorgaan en ging het eskader bij de vaargeul de Vlieter voor anker. Toen de bemanningen van de schepen op 28 augustus op de Britse schepen en op de gebouwen rondom Den Helder oranje vlaggen zagen waaien, brak er muiterij onder hen uit. Bang om nu aangevallen te worden, stuurde Story officieren naar de Britse admiraal Mitchell voor onderhandelingen. Bij terugkomst bleek de muiterij op vele schepen zodanig uit de hand gelopen te zijn, dat besloten werd de witte vlag te hijsen. Het Bataafse eskader gaf zich zonder slag of stoot over.

Op 's Lands schip Gelderland was destijds de commandant Jan Hendrik Waldeck, die sinds 1788 aan een succesvolle maritieme carrière was begonnen. Nu bevond ook hij zich temidden van een vijandelijke vloot op korte afstand en muiters op zijn eigen schip. Hoe beleefde hij wat later bekend is geworden als het Vlieter-incident, en wat betekende de overgave verder voor zijn maritieme toekomst?

Hierover schreef dhr. P. Waldeck in 1999 een artikel in het tijdschrift Zeegeschiedenis (nr. 1), getiteld De Vlieter: dieptepunt in de geschiedenis van de Nederlandse zeemacht. Relaas van een persoonlijke belevenis.