vliegtuigen.jpg

15 februari: Beurs in 't Harde, Gebouw M.F.C. Aperloo, Stadsweg 27 in 't Harde, van 9 tot 12 uur.

16 februari: Beurs in Houten, EXPO Houten, Meidoornkade 24 in Houten, van 9 tot 14 uur.

29 februari: Beurs in Didam, Markthal, Marktplein 3 in Didam, van 9.45 uur tot 13 uur.

In de jaren voor 1914 werd het steeds duidelijker dat Nederland zich beter moest gaan voorbereiden op een Europese oorlog en hoe het zichzelf hierin kon handhaven met de politiek van de gewapende neutraliteit. De kustverdediging moest versterkt en gemoderniseerd worden, terwijl tegelijkertijd buiten het fort Holland de buitengebieden versterkt moesten worden met het staande leger. Maar hoe zou al deze activiteit worden gezien door de omringende landen? Als een voortzetting van de neutraliteit of om toch in een defensieve oorlog betrokken te raken?!

Hierover schreef de militair-historicus Wim Klinkert een boeiend artikel, welke we hier in pdf-formaat aanbieden Prepare to deter: Dutch neutrality as a strategic problem, 1904-1914.

Op zaterdagmiddag 4 april vindt in Vlaardingen een symposium plaats met de titel 'Engels-Nederlandse relaties, toen en nu'. Remmelt Daalder, Kerrewin van Blanken, David Onnekink en David Ormrod behandelen ieder een facet van deze bijzonder complexe geschiedenis (zie bijlage voor het programma). Zo voert de middag van koningin Elizabeth I en Van Oldenbarnevelt tot Boris Johnson en Mark Rutte. Daarnaast zal Christian Melsen (Vrienden van De Witt) het eerste exemplaar in ontvangst nemen van War, Trade and the State. Anglo-Dutch Conflict, 1652-1689. Hopelijk tot dan!

Voor meer informatie over het programma met onder meer een militair-historische benadering, en hoe aan te melden opent u het volgende pdf-document: Engels-Nederlandse relaties, toen en nu.

Het militair-historische kwartaalblad Mars et Historia besteedt ook uitgebreid aandacht in 2019 en 2020 aan de herdenking van de 75e verjaardag van de bevrijding in 1944 en 1945, door speciaal hierover artikelen te publiceren in elke aflevering.

In de nummers 3 en 4 van 2019 zijn al twee bijzondere onderwerpen gepubliceerd door auteurs, te weten:

  • Nummer 3. Vergeltungswaffe Eins in Oost-Nederland: de inzet van de V1 vanuit Overijssel en Gelderland 1944-1945
  • Nummer 4. Nico de Bode: PTT'er, verzetsstrijder en bevrijder van Amsterdam

Ook in de komende afleveringen in 2020 zal ons blad aandacht besteden aan de militair-historische bevrijding van Nederland gedurende de jaren 1944 en 1945. Telkens met bijzondere onderwerpen, die aan de algemene aandacht zijn ontschoten.

V4 lanceerinstallatie bij Nunspeet 

 

Naast de mobilisatie van de eigen lokale Schutterij voor Zutphen, werd deze stad ook aangewezen als verzamelplaats voor allerlei Gelderse compagnieën. Een dergelijke grote toestroom van manschappen, het uitdelen van wapens, eten en foerage, bleek eind 1830 en begin 1831 tot grote problemen te leiden.

We pakken meteen door nu hier op de website na het vorige onderwerp hierover deze week, met een tweede artikel van dhr. Kammelar uit het blad Zuthpen, getiteld Op weg naar het slagveld: Gelderse plattelandsschutters in Zutphen (1830/1831).

Nederlandse schutters, lithografie door Hendrik Greeven (© Rijksmuseum Amsterdam, objectnummer RP-P-OB-88.224)

In 2019 besteedde de vereniging Mars et Historia veel aandacht aan de militair geschiedenis van de Belgische Opstand met online studies en artikelen op deze website, maar ook een bezoek aan de restanten van het militaire kamp te Rijen (inclusief de voorafgaande lezing hier online!), en nog vele andere zaken de afgelopen jaren, zoals het beleg van Maastricht en Antwerpen. Klik op de tag "Belgische onafhankelijkheidsstrijd" om ze allemaal nog eens te bezoeken