f16.jpg

Op zaterdag 9 april 2022 organiseert de vereniging Mars et Historia een symposium over het thema camouflage in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

Sprekers van binnen en buiten de vereniging zijn aangetrokken voor een dagvullend programma, welke binnenkort verder bekend gemaakt zal worden. Onderwerpen zullen in de breedste zin over het onderwerp camouflage besproken worden.

Leden en introducés zijn allen van harte welkom op deze dag.

Kosten voor deelname bedragen € 35,00 per persoon en aanmelding kan tot 31 maart a.s.

Op deze dag wordt u allen ontvangen met koffie, een lunchbuffet en afsluitend een borrel met gelegenheid om met elkaar na te praten.

Voor meer informatie over het aanmelden kunt u terecht op onze pagina Activiteiten.

 

 

Waar komen die opschriften zoals 'Grebbberg 1940' en vele anderen vandaan, die te vinden zijn op de regimentsvaandels van Nederlandse eenheden? Wat is hun eervolle betekenis?

Over dit speciale onderwerp van de herkomst sinds 1896 schreven Jasper Molenaar, Herman Roozenbeek en Richard van Gils in 2018 in het tijdschrift Militaire Spectator een interessant artikel, getiteld 'Eene hooge onderscheiding' De herkomst van vaandel- en standaardopschriften in Nederland.

(Foto collectie Ministerie van Defensie)

Het rekruteren door de West-Indische Compagnie (WIC) begin 17e eeuw was zeker geen sinecure terwijl er een oorlog woedde in haar Braziliaanse kolonie. Hoe kwam men dus ondertussen aan voldoende militair personeel voor die kleine kolonie aan de Amerikaanse oostkust? Wat waren de achtergronden van deze soldaten en hoe kunnen we hen verder leren kennen? Lees hier een artikel met veel achtergrond informatie en statistieken.

Over dit onderwerp schreef de historicus Jaap Jacobs een interessant artikel in 2009 in het 8e jaarboek Atalantic Cultural Studies, getiteld Soldiers of the Company: the Military Personnel of the West India Company in Nieu Nederlandt.

 

In 1812 viel Napoleon met zijn enorme Grande Armée van honderdduizenden soldaten Rusland binnen. Onder hen waren ook duizenden Nederlanders, waarvan een gedeelte uit de stad Alkmaar.

In 2018 publiceerde dhr. Olthof zijn nu online beschikbare studie welke een enorme hoeveelheid aan genealogisch materiaal biedt, alsmede militaire inschrijvingen, etc., getiteld Militairen in het leger van Napoleon: Alkmaarders die voor Napoleon vochten.

Van 26 tot en met 29 november 1812 raasde de slag aan de Berezina voort, in een wanhopige poging van Napoleon om zijn leger te laten ontsnappen uit Rusland. Daarbij mogen nog altijd niet de bijzondere verrichtingen vergeten worden van kapitein Benthien's Hollandse pontonniers (en anderen, niet te vergeten), die enkele bruggen sloegen in het ijskoude rivierwater van de Berezina.

Over deze episode schreef dhr. Jorissen in 1980 een artikel in het Jaarverslag van de vereniging Oud-Dordrecht, getiteld Benthien, Busch en de bruggen over de Berezina.

Hollandse pontonniers aan de Berezina, door de Brits-Nederlandse schilder Tadema (collectie Amsterdam Museum)