f16.jpg

Het dagprogramma op 9 april a.s. in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg ziet er voor nu als volgt uit.

  • Kevin de Joode – Camouflagehelmen bij het Nederlandse leger
  • Dirk Tang – Dazzle painting bij de marine
  • Liesbeth Brama – De ontwikkeling van camouflage (camouflage voorschrift) in het Nederlandse leger 1918-1940
  • Erwin Muilwijk – Camouflage in de Napoleontische oorlogen
  • Lex Tempelman – Modelbouw camouflage van Nederlandse betonnen schuilplaatsen en kazematten 1939-1940  
  • A.J. Leenderts - De laatste ontwikkelingen/toepassing van camouflage.

Na het verlies van de Slag in de Javazee konden de Japanse troepen zich ontschepen in de Indische archipel. In het oosten van Java werden zij onder andere tegemoet getreden door een Mariniersbataljon en ontwikkelde zich hevige en chaotische gevechten in het binnenland.

Over dit onderwerp schreef dhr. Lohnstein recentelijk een bijzonder interessant artikel in het Marineblad (Nr. 1, 2022), getiteld Mariniers en schepelingen in gevecht: het Marinebataljon op Oost-Java in 1942.

De heer Lagidse is een expert in het vervaardigen van reproducties van harnassen etc., zoals het die van het kindharnas van Prins Maurits.

Wie deze bijzondere tentoonstelling in de Markiezenhof te Bergen op Zoom wil zien kan nog tot 6 maart terecht, Het geheim van de smid.

(Foto overgenomen, eigenaar Bart-Jan Lagerwaard)

In december 1941 overviel een Geallieerd eskader aan de noordoostelijke kust van Tunesië een aantal Italiaanse marineschepen, die op weg waren om de troepen in Noord-Afrika te bevoorraden. Onder de schepen aan Geallieerde zijde bevond zich ook de Nederlandse torpedobootjager Isaac Sweers.

Over deze zeeslag schreef dhr. Anselm van der Peet, NIMH medewerker en ook lid van Mars et Historia, een artikel eind 2021 in het Marineblad, getiteld Nachtactie bij Kaap Bon 1941, schoolvoorbeeld van agressief en beslissend optreden in het kader van sea control.

Wanneer Nederland in 1795 als Bataafse republiek is toegetreden op het Europese continent tot de Franse zijde, realiseert men zich in Groot-Brittannië onmiddellijk dat het maritieme gevaar over de Noordzee nog groter is geworden. Er worden meteen plannen gesmeed om de Bataafse marine een gevoelige klap toe te delen in 1796, door de rede van Texel te overvallen. Het komt echter tot niets, en pas in 1799 samen met de Russen wagen de Britten zich aan een invasie in Noord-Holland.

Lees alles hier over de geplande overval op Texel in 1796 in het artikel van dhr. Callister, gepubliceerd als letter (kort artikel)op Academia: Britain’s not-so-grand strategy: the projected expedition against the Texel, 1796.