infanterie.jpg

350 jaar geleden in 1672 werd de Nederlandse Republiek aan alle kanten aangevallen en dreigde ten onder te gaan. Vandaar ook wel de aanduiding Rampjaar.

Dit jaar in 2022 wordt dit overal in Nederland op vele manieren herdacht met o.a. tentoonstellingen in vele musea, evenementen en boekpublicaties. De Stichting Platform Rampjaarherdenking 1672-2022 heeft hiervoor een groots programmaboek samengesteld, welke we hier ook op onze website delen voor alle geïnteresseerden. Heel wat pagina's om door te struinen online met de volgende pdf Programmaboek.

 

Het programma voor het 55-jarige lustrum van Mars et Historia over het thema camouflage op 9 april in het Nationaal Militair Museum is uitgebreid met in totaal acht lezingen.

Voor alle informatie over het programma en deelname, verwijzen we hier naar de pagina Activiteiten op deze website.

Aanmelden kan nog tot en met 31 maart!

Tachtig jaar geleden op 27 februari 1942 speelde zich de zeeslag af tussen een Geallieerd eskader van schepen waaronder die van Nederland, tegen een Japanse invasiemacht.

Hoe keken de Britten destijds aan tegen deze zeeslag, in relatie tot hun eigen nederlagen op zee en land in Zuidoost-Azië?

Hierover schreef recent de historicus dhr. Dullemond in het Marinelblad (Nr. 1 2022) in een artikel, getiteld 'Together with the stout hearted Dutch': de Koninklijke Marine in het Britse publieke debat tijdens de Javazee-campagne.

 

 

Het dagprogramma op 9 april a.s. in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg ziet er voor nu als volgt uit.

  • Kevin de Joode – Camouflagehelmen bij het Nederlandse leger
  • Dirk Tang – Dazzle painting bij de marine
  • Liesbeth Brama – De ontwikkeling van camouflage (camouflage voorschrift) in het Nederlandse leger 1918-1940
  • Erwin Muilwijk – Camouflage in de Napoleontische oorlogen
  • Lex Tempelman – Modelbouw camouflage van Nederlandse betonnen schuilplaatsen en kazematten 1939-1940  
  • A.J. Leenderts - De laatste ontwikkelingen/toepassing van camouflage.

Na het verlies van de Slag in de Javazee konden de Japanse troepen zich ontschepen in de Indische archipel. In het oosten van Java werden zij onder andere tegemoet getreden door een Mariniersbataljon en ontwikkelde zich hevige en chaotische gevechten in het binnenland.

Over dit onderwerp schreef dhr. Lohnstein recentelijk een bijzonder interessant artikel in het Marineblad (Nr. 1, 2022), getiteld Mariniers en schepelingen in gevecht: het Marinebataljon op Oost-Java in 1942.