mldvliegtuig.jpg

Elk leger dat ten strijde trekt zal zich te velde moeten voorzien van voldoende voedsel voor zowel manschappen als paarden. Dat is altijd al zo geweest gedurende de geschiedenis van het oorlogvoeren. Zo ook tijdens de Spaanse Successieoorlog.

Over dit onderwerp schreef de historicus dhr. Van Nimwegen in 2014 een interessant artikel in het tijdschrift Skript, getiteld Marcheren op een volle maag: voedselvoorziening tijdens de Spaanse Successieoorlog.

Ruitergevecht, door Jan van Huchtenburg ca. 1702 (© Rijksmuseum, Amsterdam)

Wanneer de Belgen zich afscheiden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden heeft koning Willem I vanuit het hele land voldoende vrijwilligers en dienstplichtigen nodig om zijn leger te versterken in een voorgenomen campagne. Echter, de aantallen blijven achter bij de behoefte. En dus worden overal in het land ook de lokale schutterijen aangesproken, gemobiliseerd, en zelfs extra manschappen opgeroepen om deze schutterijen van voldoende sterkte te laten zijn. In Drenthe leidde dit tot de nodige onderlinge problemen in het bestuur, maar ook onder de bevolking.

Hierover valt alles te lezen in het artikel van dhr. Van Roon, getiteld Oktober 1830 - Mobilisatie in Drenthe!

Honderden, zo niet duizenden Nederlanders die begin 19e eeuw emigreerden naar de Verenigde Staten raakten betrokken in de Amerikaanse Burgeroorlog. In dit geval was er geen sprake van vreemde krijgsdienst als zodanig, want eenieder had huis en haard verlaten om burger te worden van een ander land. Dat consequentie was om dan ook als militair deel te nemen in deze burgeroorlog, zij het aan de Union zijde of de Geconfedereerde zijde. Een algeheel onderzoek hiernaar is nog altijd niet bijeen gebracht, maar hier kunnen we wel het verhaal presenteren van Sake Kooistra. Hij nam dienst in een Wisconsin regiment, dat uiteindelijk deel zou uitmaken van de beroemde 'Iron Brigade'. 

Over het wel en wee van de veramerikaanste Silas Coster schreef dhr. Van der Giesen een artikel in 2017 in het historisch tijdschrift Fryslân, getiteld Schipbreukeling en oorlogsheld.

Het 2e nummer van ons tijdschrift Mars et Historia komt binnenkort weer uit, met wederom aandacht voor diverse aspecten van de militaire geschiedenis van Nederland.

Ditmaal met de volgende artikelen:

  •     Een muzisch militair: kolonel Carl Vogel – Bas Hageman
  •     'Om Vrede Wille’. De houding van de schutterij tijdens de religieuze onrust in 1566 – drs. Eveline van der Pool
  •     Britse operaties op Java, de terugkeer van het KNIL en de komst van de KL, oktober 1945 tot juni 1946 – dr. P.C. Boer

Vanaf het moment dat de dienstplichtige soldaat richting Nederlands-Indië vertrok in de periode 1946-1949, werd hij overladen met allerlei voorlichtingsmateriaal. Uiteraard benadrukte dit de 'goede kant' van de strijd tegen de Indonesische onafhankelijkheid, maar vele andere kleine pamfletjes en brochures gaan ook wat te eten, hoe gezond en hygiënisch te blijven, eenvoudige taalcursussen, militaire voorschriften over patrouilles en bivakken, de rechtvaardigheid van de strijd, en de lange reis op de boot richting de kroonkolonie.

Vele van deze inmiddels naïef aandoende publicaties zijn als pdf-scans te vinden op de website Marnette.

Wie meer wil lezen over propaganda en voorlichting over de Nederlandse strijd, kan ook hiervoor kijken naar onze rubriek Recent Onderzoek.