kareldoorman.jpg

21 schoten, 101 kanonschoten, een saluut bij een overleden militair, of de gepaste groet voor een generaal. Wie krijgt de juiste hoeveelheid eerbetoon?

In een kort artikel wijst dhr. Daams ons hier op en legt de verschillen uit, getiteld Saluutschoten.

In 2021 viert de vereniging Mars et Historia haar 55-jarige bestaan.  Naar aanleiding hiervan zal een groots opgezet symposium worden georganiseerd rondom het thema camouflage.

Vanuit diverse invalshoeken voor de krijgsmacht zal gekeken worden naar het gebruik van camouflage voor troepen, voertuigen, schepen en vliegtuigen. Uiteraard ontbreekt het technische aspect ook niet, als het gaat om detectiemethodes middels sonar, radar, digitale techniek en het ontkomen hier aan via stealth.

Zoals alle plannen er nu uitzien zal het symposium georganiseerd worden in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg. De datum staat al vast... zaterdag 9 oktober 2021.

De dag van het symposium zal gevuld worden met diverse lezingen van sprekers. Die lezingen zullen samen met ander materiaal verwerkt worden in een prachtig jubileumboek, dat tegelijkertijd zal uitkomen.

Op de website van onze vereniging openen we binnenkort een extra menupagina, waar alle leden een bijdrage kunnen geven met unieke objecten uit hun eigen militair-historische collectie die gerelateerd zijn aan het thema camouflage. Enkele foto's met begeleidende tekst als blogberichten maken zo richting het symposium een uniek online museum.

Hou onze pagina Activiteiten in de gaten voor meer informatie om u volgend jaar aan te melden voor deelname aan deze prachtige dag.

 

Op onze pagina Activiteiten vind je niet alleen de aankondiging van de komende ledenvergadering, maar ook een overzicht van diverse evenementen en tentoonstellingen.

Neen gauw een kijkje over de belegering van Naarden in 1814 door de ogen van de schilder Van Os, de vestingwerken van Utrecht en de vele nieuwe collecties van WO-2 musea naar aanleiding van 75 Jaar Bevrijding.

Bovendien kun je een online lezing volgen van Gijs Rommelse over maritieme macht en zee-oorlogen als belangrijke onderdelen in het scheppen van de Nederlandse nationale identiteit.

Begin jaren '70 van de vorige eeuw was er al een duidelijke behoefte aan een gevechtshelikopter binnen de NAVO strijdkrachten, om de overweldigende hoeveelheid tanks van het Warschaupact in een eventueel conflict te kunnen bestrijden. Een helikopter die de landstrijdkrachten effectief kon bij staan. Welke helikopter moest Nederland daarvoor kiezen, toen de vraag nog steeds actueel bleef? De binnen Europa ontwikkelde Tigre-helikopter, of het Amerikaanse initiatief met de Apache? Welke taken kon elk van deze helikopters vervullen binnen het wensenpakket van de Nederlandse defensie.

Politici, militairen en ambtenaren van diverse ministeries bleken uiteenlopende visies en belangen te hebben, voordat in 1996 eindelijk de kogel door de kerk ging en de Amerikaanse gevechtshelikopter Apache werd aangeschaft. Vanuit militair-historisch perspectief is dit zeker interessant om te lezen. Zeker omdat het luchtmachtwapen sinds 1913 de jongste tak van onze krijgsmacht is, en de helikopter daarbinnen een nog jonger wapen is.

Dit alles is te lezen in een artikel van dhr. den Ouden gepubliceerd in de Militaire Spectator in 2016, getiteld De aanschaf van de AH-64D Apache: een wervelwind van belangen...

Zoals elk jaar maken we de jaarlijkse ledenvergadering aangenaam door die te combineren met een bezoek aan een of ander museum, of zoals de laatste jaren een historische collectie van een militaire eenheid. Voorgaande jaren was dat voor de cavalerie eentje aan de Bernhard kazerne, en afgelopen jaren de logistieke dienst, de grenadiers & jagers samen met het regiment van Heutz, en vorig jaar nog de marechaussee.

Dit jaar bezoeken we als leden de historische collectie van de Koninklijke Militaire School te Ermelo op 7 november.

Tijd dus om de komende maand onder de tag "KMS activiteit" aandacht te bedsteden aan militaire opleidingen en toch ook kazernes!

Voor het gehele programma van de ledenvergadering ga je naar de pagina Activiteiten.