f16.jpg

In de naoorlogse geschiedenis voor defensie-ondersteunend onderzoek heeft TNO enorm veel bijdragen geleverd voor de diverse takken van de krijgsmacht, te weten landmacht, marine en luchtmacht. Zo is er onderzoek verricht voor mijnendetectie, radiocommunicatie en codes en verhullende (camouflage!) technieken om vrij te communiceren van de vijand, maar ook geïnvesteerd in diverse radartechniek voor zowel waarnemen als het besturen van geleide wapen systemen, computertechnologie, digitale programma's tegen dekking in het landschap voor aanvallende vliegtuigen, en infraroodtechniek om schepen en voertuigen te verhullen in het landschap (wederom camouflage!).

Over allerlei technologische ontwikkelingen voor de Nederlandse defensie wordt uitgebreid verteld op de website van het museum Waalsdorp, met vele illustraties als voorbeeld.

Het museum is beperkt en alleen op afspraak te bezoeken.

Voor de diverse eenheden bij de landmacht voor werving, selectie en uiteindelijk opleiding zijn er vele tientallen versies van borstzakemblemen verschenen, tot aan zelfs de vooropleidingen tegenwoordig op middelbare scholen.

Hierover schreven in 2007 de heren Beumer en Faessen een uitgebreide en rijk geïllustreerde studie, welke online beschikbaar is op de website Militairia-online.nl, getiteld Borstemblemen der Koninklijke Landmacht: Deel 1. Werving, Scholing, Training en Instructie.

Wie overigens de andere delen kent, stel ons op de hoogte!

 

Het 3e nummer voor 2020 van ons kwartaalblad Mars et Historia is naar de persen gegaan, en valt binnen een week bij alle leden op de deurmat. Naast artikelen met aspecten over de militaire geschiedenis van Nederland, zoals iedereen gewend is, ditmaal ook een polemische bijdrage over het nog lopende historische onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Verder uiteraard een uitgebreide recensie, plus een overzicht van recent verschenen publicaties.

  • Het verlies van Kaap de Goede Hoop in 1806 – door Kees Schulten 
  • Het Tehuis voor Militairen te ’s-Gravenhage. Een kwart eeuw protestantse evangelisatie onder de Haagse miliciens (1867-1893) – door C. Houtman
  • Kanttekeningen bij het Meerjarenonderzoek dekolonisatie – door drs. Anne C. Tjepkema 
  • Boekbespreking – De lijfarts van de koning. Het avontuurlijke leven van Franz Joseph Harbaur, 1776-1824

De strijd tussen Orangisten en Patriotten was er niet alleen eentje op het politieke vlak, er werd zelfs onderling meermalen strijd geleverd. Zo ook in mei 1787 toen Oranje-getrouwe troepen de stad Utrecht wilden innemen en werden opgewacht door een kleine strijdmacht van Patriotten tussen de dorpjes Jutphaas en Vreeswijk, ten zuiden van Utrecht.

Over dit gevecht is veel opheldering gemaakt door het onderzoek van dhr. Angenent in zijn artikel uit 1987 in het tijdschrift Oud Utrecht, getiteld Het gevecht bij Vreeswijk 9 mei 1787.

Dit weekeinde is de tentoonstelling Ommuurde Stad geopend in het Centraal Museum te Utrecht, over de geschiedenis van de verdedigingswerken van de stad vanaf de vroege 12e eeuw tot het begin van de 19e eeuw. De tentoonstelling is te bezoeken tot en met 21 januari 2021.