tank.jpg

Eind 19e eeuw kampte de Nederlandse krijgsmacht met een tekort in de toestroom van voldoende officieren. In een poging dit positief om te buigen werd er voor jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar een kadettenopleiding opgezet, welke zich in Alkmaar zou vestigen in 1893. Met deze vorm van middelbaar militair onderwijs werd gehoopt de toestroom naar de officiersopleiding aan de KMA te vergroten.

Over deze kadettenopleiding, de totstandkoming en het dagelijkse welk en wee schreef de historicus mevr. Van de Wetering het artikel De Cadettenschool, een militaire middelbare school in Nederland, 1893 -1924.

Wie ook meer wil lezen over de opleiding van officieren aan de Koninklijke Militaire Academie in de 19e eeuw, kan hier terecht voor een studie in onze rubriek Recent Onderzoek.

Elke maand publiceren we hier op onze website een overzicht van ons bekende nieuwe boeken over de Nederlandse krijgsgeschiedenis in ons menu Boeksignaleringen. Zo kun je ook voor aankomende maand november weer een flinke stapel raadplegen die wordt gepubliceerd bij diverse uitgeverijen, of in eigen beheer uit komen. Leden kunnen ook een recensie schrijven en deze online plaatsen in de rubriek Recensies.

Los van de website verschijnen er ook altijd boeksignaleringen in ons eigen tijdschrift Mars et Historia, inclusief recensies.

De napoleontische oorlogen bleven niet alleen beperkt tot Europa. Aan de andere kant van de wereld zou de commercieel rijke Indische archipel ook onderdeel worden van wat uiteindelijk een globale strijd zou worden. In het bijzonder kwam het eiland Java naar voren in de strijd voor controle over de centrale distributie van marktgoederen, in een periode dat de VOC failliet gaat en het bestuur overgenomen wordt door de Bataafse republiek. Volgende wisselingen van de macht vanwege de strijd in Europa, doen van 1808 tot 1811 onder Daendels, en daarna de Britse bezetting onder Raffles van 1811 tot 1816 de Javaanse binnenlandse bestuursstructuur volledig teniet. Wanneer Java en andere eilanden weer na 1816 terugkomen onder Nederlands gezag, is daarmee het begin gecreëerd van een koloniaal rijk.

Deze analyse wordt gegeven door de in Burma geboren Britse historicus Peter Carey in een bijdrage aan het boek The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840 uit 2010, getiteld Age of Revolutions-Revolutionary Europe and the Destruction of Java's Old Order, 1808-1830.

De boschbrand, door Raden Saleh

Binnen de Nederlandse krijgsmacht ontstonden steeds meer speciale emblemen die uiteindelijk midden jaren '80 van de vorige eeuw officieel zijn geworden, zoals emblemen voor het behalen van een brevet, een vaardigheid, voor een speciale waardering of herinnering.

Al deze emblemen voor diverse onderdelen van de landmacht en luchtmacht zijn terug te vinden in de studie uit 2007 van de heren Beumer en en Faessen, getiteld Brevet etc. emblemen der Koninklijke Landmacht & Koninklijke Luchtmacht.

Dat er geen liefde bestond tussen de Friezen en Romeinen blijkt wel uit het feit dat de laatsten vlakbij Velsen in de slag bij Budehenna terug werden geworpen naar de Rijn als noordelijke grens van hun rijk. Niettemin waren er ook uitgebreide contacten onderling en bood het Romeinse leger kansen op roem en rijkdom voor Friezen.

Lees meer over hoe dan ook vele Friezen juist dienst namen in de legioenen en vooral naar Brittannië gestuurd werden, waar van hun aanwezigheid in vele steden en langs de Muur van Hadrianus nog vele sporen zijn terug te vinden. Dit alles is online te lezen op het blog Frisia Coast Trail in een artikel Frisian mercenaries in the Roman army.