infanterie.jpg

Op onze pagina Activiteiten vind je niet alleen de aankondiging van de komende ledenvergadering, maar ook een overzicht van diverse evenementen en tentoonstellingen.

Neen gauw een kijkje over de belegering van Naarden in 1814 door de ogen van de schilder Van Os, de vestingwerken van Utrecht en de vele nieuwe collecties van WO-2 musea naar aanleiding van 75 Jaar Bevrijding.

Bovendien kun je een online lezing volgen van Gijs Rommelse over maritieme macht en zee-oorlogen als belangrijke onderdelen in het scheppen van de Nederlandse nationale identiteit.

Begin jaren '70 van de vorige eeuw was er al een duidelijke behoefte aan een gevechtshelikopter binnen de NAVO strijdkrachten, om de overweldigende hoeveelheid tanks van het Warschaupact in een eventueel conflict te kunnen bestrijden. Een helikopter die de landstrijdkrachten effectief kon bij staan. Welke helikopter moest Nederland daarvoor kiezen, toen de vraag nog steeds actueel bleef? De binnen Europa ontwikkelde Tigre-helikopter, of het Amerikaanse initiatief met de Apache? Welke taken kon elk van deze helikopters vervullen binnen het wensenpakket van de Nederlandse defensie.

Politici, militairen en ambtenaren van diverse ministeries bleken uiteenlopende visies en belangen te hebben, voordat in 1996 eindelijk de kogel door de kerk ging en de Amerikaanse gevechtshelikopter Apache werd aangeschaft. Vanuit militair-historisch perspectief is dit zeker interessant om te lezen. Zeker omdat het luchtmachtwapen sinds 1913 de jongste tak van onze krijgsmacht is, en de helikopter daarbinnen een nog jonger wapen is.

Dit alles is te lezen in een artikel van dhr. den Ouden gepubliceerd in de Militaire Spectator in 2016, getiteld De aanschaf van de AH-64D Apache: een wervelwind van belangen...

Zoals elk jaar maken we de jaarlijkse ledenvergadering aangenaam door die te combineren met een bezoek aan een of ander museum, of zoals de laatste jaren een historische collectie van een militaire eenheid. Voorgaande jaren was dat voor de cavalerie eentje aan de Bernhard kazerne, en afgelopen jaren de logistieke dienst, de grenadiers & jagers samen met het regiment van Heutz, en vorig jaar nog de marechaussee.

Dit jaar bezoeken we als leden de historische collectie van de Koninklijke Militaire School te Ermelo op 7 november.

Tijd dus om de komende maand onder de tag "KMS activiteit" aandacht te bedsteden aan militaire opleidingen en toch ook kazernes!

Voor het gehele programma van de ledenvergadering ga je naar de pagina Activiteiten.

In de naoorlogse geschiedenis voor defensie-ondersteunend onderzoek heeft TNO enorm veel bijdragen geleverd voor de diverse takken van de krijgsmacht, te weten landmacht, marine en luchtmacht. Zo is er onderzoek verricht voor mijnendetectie, radiocommunicatie en codes en verhullende (camouflage!) technieken om vrij te communiceren van de vijand, maar ook geïnvesteerd in diverse radartechniek voor zowel waarnemen als het besturen van geleide wapen systemen, computertechnologie, digitale programma's tegen dekking in het landschap voor aanvallende vliegtuigen, en infraroodtechniek om schepen en voertuigen te verhullen in het landschap (wederom camouflage!).

Over allerlei technologische ontwikkelingen voor de Nederlandse defensie wordt uitgebreid verteld op de website van het museum Waalsdorp, met vele illustraties als voorbeeld.

Het museum is beperkt en alleen op afspraak te bezoeken.

Voor de diverse eenheden bij de landmacht voor werving, selectie en uiteindelijk opleiding zijn er vele tientallen versies van borstzakemblemen verschenen, tot aan zelfs de vooropleidingen tegenwoordig op middelbare scholen.

Hierover schreven in 2007 de heren Beumer en Faessen een uitgebreide en rijk geïllustreerde studie, welke online beschikbaar is op de website Militairia-online.nl, getiteld Borstemblemen der Koninklijke Landmacht: Deel 1. Werving, Scholing, Training en Instructie.

Wie overigens de andere delen kent, stel ons op de hoogte!