vaandels.jpg

Nadat eerder in september 1944 Operation Market Garden mislukte om een snelle doorstoot in het industriële hart van Duitsland te forceren, werd het voor de Geallieerden belangrijk om hun fronten te verbreden, maar ook om de aanvoerlijnen voor het bevoorraden van de troepen te verkorten en zo de tactische operaties te kunnen blijven ondersteunen. Immers, alles moest nog steeds uit Normandië worden aangevoerd. De stad Antwerpen met haar enorme facilitaire havencapaciteit was al bevrijd, maar de Duitsers beheersten nog steeds de zee toegang er naartoe, namelijk de Westerschelde.

In het najaar van 1944 richtten de Geallieerden dan ook hun aandacht op dit gebied, wat uiteindelijk zou leiden tot een wekenlange bloedige strijd om de controle van de Zeeuwse eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. Over dit onderwerp verschenen recentelijk in 2019 twee artikelen van dhr. Zandzee in het tijdschrift Militaire Spectator:

The Battle of the Westerschelde – Part 1. The impact of military-strategic decision-making.

The Battle of the Westerschelde – Part 2: The operations to open access to the port of Antwerp.

In ons Jubileumboek "Traditie en Vernieuwing" uit 2016 is ook nog o.a. de lezing opgenomen van Corstiaan Prince, met zijn bijdrage over de slag om de Westerschelde. Hiervoor kunt u terecht in onze Webwinkel.

Net als in ons kwartaalblad Mars et Historia, besteden we hiermee wederom aandacht aan 75 jaar bevrijding van Nederland.