vliegtuigen.jpg

In de jaren voor 1914 werd het steeds duidelijker dat Nederland zich beter moest gaan voorbereiden op een Europese oorlog en hoe het zichzelf hierin kon handhaven met de politiek van de gewapende neutraliteit. De kustverdediging moest versterkt en gemoderniseerd worden, terwijl tegelijkertijd buiten het fort Holland de buitengebieden versterkt moesten worden met het staande leger. Maar hoe zou al deze activiteit worden gezien door de omringende landen? Als een voortzetting van de neutraliteit of om toch in een defensieve oorlog betrokken te raken?!

Hierover schreef de militair-historicus Wim Klinkert een boeiend artikel, welke we hier in pdf-formaat aanbieden Prepare to deter: Dutch neutrality as a strategic problem, 1904-1914.