mldvliegtuig.jpg

Naast de mobilisatie van de eigen lokale Schutterij voor Zutphen, werd deze stad ook aangewezen als verzamelplaats voor allerlei Gelderse compagnieën. Een dergelijke grote toestroom van manschappen, het uitdelen van wapens, eten en foerage, bleek eind 1830 en begin 1831 tot grote problemen te leiden.

We pakken meteen door nu hier op de website na het vorige onderwerp hierover deze week, met een tweede artikel van dhr. Kammelar uit het blad Zuthpen, getiteld Op weg naar het slagveld: Gelderse plattelandsschutters in Zutphen (1830/1831).

Nederlandse schutters, lithografie door Hendrik Greeven (© Rijksmuseum Amsterdam, objectnummer RP-P-OB-88.224)

In 2019 besteedde de vereniging Mars et Historia veel aandacht aan de militair geschiedenis van de Belgische Opstand met online studies en artikelen op deze website, maar ook een bezoek aan de restanten van het militaire kamp te Rijen (inclusief de voorafgaande lezing hier online!), en nog vele andere zaken de afgelopen jaren, zoals het beleg van Maastricht en Antwerpen. Klik op de tag "Belgische onafhankelijkheidsstrijd" om ze allemaal nog eens te bezoeken