artillerie.jpg

Toen de Franse troepen daadwerkelijk de Nederlandse republiek waren binnengevallen leed de bevolking enorm onder de oorlogshandelingen, zoals we hier al eerder aan de orde lieten over het Kromme Rijngebied. Ditmaal behandeld de historicus Raymond van Uppelschoten de oorlogsstrijd en het leiden van de bevolking van de stad Utrecht, waarover hij schrijft ter inleiding:

"Op 16 januari 1795 kwam er een einde aan het ancien regime van Oranje stadhouders en regenten in Utrecht. Het Franse revolutionaire leger trok de provincie binnen over de bevroren rivier de Lek. In de hoofdstad werd de vrijheidsboom gepland en de Oranjegezinde besturen van steden en dorpen werden vervangen door revolutionaire comités, al gebeurde dat niet zonder slag of stoot. Aan deze omwenteling gingen twee jaar strijd vooraf, die ook de bewoners van Utrecht bereikte. Wat merkten zij van de oorlog die al vanaf 1793 woedde in de Zuidelijke Nederlanden. En waarom was de provincie al leeggeroofd voor de eerste Franse revolutionair de Lek overstak." 

Lees er alles over in het artikel van dhr. Van Uppelschoten, gepubliceerd in het Jaarboek Oud-Utrecht in 2015: "Beroofd, mishandeld en verbitterd": de bevolking van Utrecht in de oorlog van 1794-1795.

Generaal Daendels neemt afscheid van luitenant-kolonel Krayenhoff, door Van Drielst/De Lelie, gedateeerd 1795 (© Rijksmuseum Amsterdam, objectnummer SK-A-2231)