infanterie.jpg

In ons meest recente nummer van Mars et Historia staat een interessant artikel over de inzet om bij de moderne marine wederom een schip te vernoemen naar Karel Doorman, de Schout-bij-nacht die een geallieerde vloot aanvoerde in de strijd in Azië in 1942 en beroemd en bekend is geworden door de Slag in de Javazee. Dat een nieuw Nederlands marineschip die naam weer zou voeren was namelijk helemaal geen gelopen race.

Dezelfde auteurs van dat artikel, Drs. R. Enthoven en Dr. P.C. Boer, schreven recentelijk ook een artikel in de Militaire Spectator, dat hier analoog aan loopt. Hierin wordt gekeken naar hoe Karel Doorman zijn roem kreeg in Nederland, maar er ook de nodige kritiek was op zijn commando! Een mooie aanvulling dus om te lezen, en ook ons eigen blad te bemachtigen. Lees hier het artikel uit de Militaire Spectator: Schout-bij-nacht Doorman en de Javazee-campagne: een geval van hardnekkige beeldvorming?

Enthoven en Boer schrijven in hun inleiding: "Schout-bij-nacht Karel Doorman was van 2 februari tot zijn vermissing op 28 februari 1942 commandant van het in voormalig Nederlands-Indië gestationeerde geallieerde vlooteskader Combined Striking Force. Over het leiderschap dat Doorman in die functie toonde, zijn in de literatuur tegenstrijdige meningen te vinden. Met name Amerikaanse auteurs oordelen negatief, terwijl Nederlandse auteurs juist een positief beeld van het optreden van Doorman schetsen. Dit artikel doet een poging een verklaring te vinden voor dit verschil, daarbij kijkend naar de invloed van de Koninklijke Marine op de beeldvorming in de loop der jaren. Die invloed blijkt prominent te zijn geweest, waardoor in Nederland een beeld is ontstaan dat niet geheel met de werkelijkheid overeenkomt."