kareldoorman.jpg

Eind 1813 trokken Zweedse, Pruisische en Russische troepen Nederland binnen voor de bevrijding en het verjagen van de Franse troepen. Ook keerde het Nederlandse gezag terug met de souvereine vorst Willem I, die al snel ook eigen legertroepen op de been wist te brengen. Zo werd de vestingstad Naarden omsingelt halverwege november 1813 door uiteenlopende Nederlandse troepen, van eenvoudige landstorm tot de eerste landmachteenheden. Het geheel stond onder het commando van generaal Kraijenhoff, die na bijna zeven maanden in mei 1814 de stad in handen kon nemen.

De stichting Tussen Vecht en Eem gaf in 2014 bij de 200e herdenking een mooi boekwerk uit met daarin allerlei (militaire) aspecten van de belegering, welke hier online te lezen is: ‘Uw verlossing is daar’: rond de bevrijding van Stad en Lande van Gooiland 1813-1814.

In 2018 besteedden we op deze website ook al aandacht aan de belegering van Naarden, via het dagboek van de ooggetuige Albertus Perk.