tank.jpg

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog waren steden veelal goed beschermd met uitgebreide fortificaties in het geval ze door vijandelijke troepen belegerd werden, maar we vergeten vaak dat op het platteland de boerenbevolking ook leed gedurende deze strijd. Bovendien waren hun dorpen en hoeves lang niet zo goed beschermd tegen passerende en plunderende legers, op zoek naar voedsel en foerage voor hun paarden. Toch werden overal in het landschap zogenoemde boerenschansen opgeworpen waar de lokale plattelandsbevolking naar toe kon vluchten met have en goed.

Er valt veel te vertellen over deze boerenschansen, en ditmaal doen we dat eens middels de vele overgebleven restanten ervan in de Belgische Kempen, waar die oorlog ook woedde. In het tijdschrift M&L: Monumenten, Landschappen en Archeologie schreef dhr. Peter Van den Hove het artikel Boerenschansen in de Kempen: opmerkelijk erfgoed uit de Tachtigjarige Oorlog.