infanterie.jpg

In 1812 trok Napoleon met een leger van een half miljoen manschappen Rusland binnen. In deze Grande Armée bevonden zich ook zo'n 15 duizend Nederlanders in diverse eenheden. Veelal wordt er vanuit gegaan dat de meesten van deze Nederlanders net als alle anderen de barre winterse terugtocht niet overleefden. De Britse historicus Mark Hay stelt daar echter vragen bij, want na de nederlaag van Napoleon bij Leipzig in het volgende jaar, was het deels uit de toch nog overvloedige restanten van Nederlandse troepen dat in 1813 een start kon worden gemaakt met de opbouw van een eigen krijgsmacht voor het nieuwe en weer onafhankelijke Nederland.

Een en ander valt te lezen in Hay's artikel The Dutch experience and memory of the Campaign of 1812: a final feat of arms of the Dutch Imperial Contingent, or: the resurrection of an independent Dutch armed forces?