kareldoorman.jpg

In de negentiende eeuw bestond er naast de KMA in Breda ook een opleiding voor de lage rangen van officieren van het KNIL in Indië. Om precies te zijn te Meester Cornelis, een kleine voorstad van Batavia. Waarom werd er speciaal aldaar een opleiding opgezet, die uiteindelijk toch werd opgeheven? Daarover schrijven de militaire historici Wim Klinkert en Petra Groen in het artikel De Militaire School te Meester Cornelis, een officiersopleiding in de Oost, 1852-1896.