vliegtuigen.jpg

Hoe waren kampementen in Rijen en Oirschot destijds opgebouwd? Wat kan conflictarcheologie bijdragen aan een beter begrip ervan, naast de historische kaartjes die we kennen van deze kampen? Wellicht waren er toch afwijkingen in de opzet, zoals de aanwezigheid van handelaren, vrouwen, de sociale gelaagdheid van een kamp tussen diverse eenheden of rangen. Kan archeologie daar toe bijdragen? 

Om die reden schreef Nico Roymans een uitgebreid artikel, waarin naast Rijen en Oirschot, bijvoorbeeld ook het militaire kamp te Austerlitz aan de orde komt uit de periode van het Koninkrijk Holland (1806-1810). Zo verkrijgen we een groter overzicht over de periode 1800-1840, waarin wat betreft oorlogsvoering men algemeen kan stellen dat deze 'napoleontisch' van karakter was.

Lees het interessante artikel dat in 2017 verscheen in het Journal of Conflict Archeology: Some Napoleonic-style army camps from the period of the Dutch-Belgian separation (1830–1839) in the Southern Netherlands.

Militairen in een kampement tijdens de Tiendaagse Veldtocht, door Gijsbertus Craeyvanger (Museum Boymans van Beuningen, Rotterdam)

Op 18 mei a.s. organiseert Mars et Historia een wandeling door de overgebleven sporen van het militaire kamp te Rijen. Aanmelden kan (ook voor niet-leden) tot 3 mei, zie voor informatie en het gehele programma de pagina Activiteiten.

Bekijk via de tag  'Kamp Rijen activiteit' bovenaan in dit bericht voor alle informatie die we geplaatst hebben op de pagina's Nieuws en Recent Onderzoek!