infanterie.jpg

Bij militaire geschiedenis denk je niet meteen aan het roken van tabak, maar toch valt daar een en ander over te vertellen vanwege recentelijke opgravingen in het militaire kamp Oirschot. Hier waren net als te Rijen in de periode 1830-1839 duizenden militairen gelegerd om eventueel tegen de opstandige Belgen ten strijde te trekken. Daar kwam het nooit van, behalve de Tiendaagse veldtocht in 1831. In Oirschot bleven de militairen om te oefenen en zich buiten de diensturen te vermaken, zoals door een pijpje op te steken.

De opgravingen van allerhande rookgerei te Oirschot geeft een goed beeld van de verspreiding van het roken van tabak binnen de krijgsmacht rondom 1830, en wordt zeer gedetailleerd besproken door dhr. J.-W. de Kort (e.a.) in het jaarboek PKN Stichting onderzoek historische tabakspijpen uit 2017: O Belgen! Wanneer gij Jantje Klaas zijn pijpje ziet rooken. Klei- en porseleinen pijpen van het Kamp bij Oirschot (gemeente Oirschot), 1832-1834.

Op 18 mei organiseert Mars et Historia een rondleiding met lezing door de overblijfselen van het militaire kamp te Rijen. Iedereen kan zich voor deze dag aanmelden tot en met 3 mei; zie hiervoor het programma en overige informatie op de pagina Activiteiten.