f16.jpg

Op een klein eilandje net buiten de dijken aan het IJ bevindt zich de voormalige kustbatterij Durgerdam, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de invasie van 1799, wanneer de toenmalige militair-ingenieur Kraijenhoff op dit vuurtoreneiland een batterij bouwde ter verdediging. Later werd deze uitgebreid en opgenomen in de 19e eeuw bij de Stelling van Amsterdam. Na jaren van verval is Staatsbosbeheer tegenwoordig eigenaar van het eilandje sinds 2016, en worden er herstelwerkzaamheden verricht.

Wie wil kijken naar heden, en vooral ook verleden van Durgerdam, kan terecht via de banners op de wesbite die we hier presenteren, die elk een verhaal vertellen vervolgens: Kustbatterij op vuurtoreneiland.

24cm kustgeschut van Krupp op Durgerdam