medailles.jpg

Vrij snel na de overwinning op Napoleon in 1815 op het slagveld van Waterloo ontstond er hier de allereerste vorm van Europees massatoerisme. In de jaren erna was dat vooral de Europese adel, waarvan sommigen inderdaad op die fatale dag hadden meegevochten. Zo keerde de Duke of Wellington er zelf terug, maar ook koning Willem I kwam meermaals op bezoek. Tot de huidige dag is er sprake van slagveld toerisme.

Over dit onderwerp schrijft mevr. Jolien Gijbels in een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Virtus in 2015, getiteld Beleven en herinneren op het slagveld van Waterloo. Een adellijk perspectief (1815-1870).

Wellington on the field of Waterloo, door Benjamin Robert Haydon