vaandels.jpg

Kort na bevrijding van de zuidelijke provincies van Nederland in 1944 werden er door de Nederlandse regering bataljons Oorlogsvrijwilligers (OVW-bataljons) opgericht, om te helpen in de bevrijding. Echter logistieke belemmeringen en de uiteindelijke bevrijding in mei 1945 verhinderden de inzet van deze OVW-ers. Zelfs de strijd tegen Japan in Azië was al voorbij, voordat de bataljons dan daar konden worden ingezet. Uiteindelijk werden de OVW-bataljons bestemd om orde en gezag te herstellen in de kolonie Nederlands-Indië, waar door de Indonesiërs zelf de onafhankelijkheid was uitgeroepen.

OVW embleem in gouddraad (afkomstig van de website HetDepot.com)

Eén van die OVW-ers was destijds Wim Peters die in het Kennemer bataljon diende, toegevoegd in Indië aan het 4e Regiment Infanterie. Peters hield een dagboek bij, welke hier te lezen is. Het aardige is dat zijn herinneringen aan de Oost vooraf worden gegaan met een artikel over het Kennemer bataljon, geschreven door de heer Meiboom en gepubliceerd in 1996 in ons eigen verenigingsblad Mars et Historia. Lees een en ander online hier in Herinneringen aan een OVW-bataljon.