vaandels.jpg

Op deze dag in 1920 weigerde Nederland de voormalige Duitse keizer Wilhelm uit te leveren aan de Entente mogendheden, ondanks bezwaren aangaande criminele oorlogsovertredingen. Wilhelm kon doorleven op Huis Doorn, maar het blijft in de internationale politiek natuurlijk bijzonder hoe Nederland zich opstelde destijds. In mei 1940 wist Wilhelmina met de Nederlandse regering te ontkomen naar Londen, maar een gelijkelijk aanbod aan Wilhelm werd door hem geweigerd.

Lees meer hierover in het artikel: Netherlands Refuses to Extradite Kaiser Wilhelm to the Allies.