kraagemblemen.jpg

Tijdens de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog was Brabant vrijwel geheel in Spaanse handen, behalve rondom het eiland van Ruighil met het gelijknamige dorp. Om de bewoners hier te beschermen tegen verdere plunderingen door Spaanse troepen, en ook om een voet in Brabant te verkrijgen, besloot Willem van Oranje in 1583 het dorpje om te vormen tot een stevige vesting en het om te noemen tot Willemstad. Zo waren niet alleen de bewoners beschermd, maar verschafte deze militaire aanwezigheid ook bescherming aan de handelsvaart van Holland en Vlaanderen, en al het scheepsverkeer er tussen.

Lees hierover meer op de website Brabants Erfgoed in het artikel Willemstad, schutse van Holland.