infanterie.jpg

Aan de start van de moderne Japanse marine ligt een Nederlands tintje. Nadat in 1853 een Amerikaans smaldeel onder de commandant Perry de shogun het openstellen van Japan voor buitenlandse handelsschepen oplegde, reageerde Japan met het opstellen van een modern verdedigingsplan. Echter de gebouwde schepen bleken al bij tewaterlating verouderd. Nederland zag haar kans schoon, aangezien zij al sinds 1641 een handelspost had als enige Europese mogendheid op het eilandje Dejima. In 1854 bezocht kapitein Fabius met zijn stoomraderschip Soembing Japan, om de mogelijkheden te verkennen de Nederlandse banden met Japan te versterken. Het opvolgende jaar bracht het schip wederom een bezoek aan het geïsoleerde land, en werd ze geschonken als eerste moderne schip van de Japanse marine. Bovendien verkreeg Nederland het recht op de nieuwe Marineschool van Japan haar officieren te scholen in het moderne maritieme oorlogsbedrijf.

Hierover is meer te lezen in het online artikel van de website Maritiem Erfgoed, Nederlands marine onderwijs in Japan 1855-1859.

De tot Kanko Maru herdoopte Soembing.