vliegtuigen.jpg

De oorlogsvoering ten tijde van de Spaanse Successieoorlog (1701-1713) was onder andere dramatisch veranderd t.o.v. honderd jaar ervoor, toen legers over het algemeen 30 tot 40 duizend man telden gedurende een veldtocht. Nu werden er wel 100 tot 120 duizend man in het veld gebracht. Dat nam diverse problemen met zich mee, want de bevolkingsgroei van de strijdende partijen was niet in gelijke tred toegenomen. Noch het wegennet, om de soldaten van voldoende proviand te voorzien. Er moest dus naarstig gezocht worden naar nieuwe oplossingen om een zo groot veldleger logistiek te ondersteunen.

Hierover schrijft de historicus Van Nimwegen in detail over voedselvoorziening voor man en paard, in een artikel uit Skript Historisch Tijdschrift, getiteld Marcheren op een volle maag: voedselvoorziening tijdens de Spaanse Successieoorlog.

Vorig jaar is met ons verenigingsbezoek aan het Museumpark Logistieke Dienst ook veel aandacht geweest voor het onderwerp militaire logistiek, dus wilt u daar nog eens naar terugkijken... klik dan op de tag 'logistiek' hierboven!