medailles.jpg

In 1491 kwamen boeren in Westfriesland en het Kennemerland in opstand tegen de Hollandse stadhouder Jan van Egmont, vanwege een belastingverhoging van het zogenoemde ruitergeld. Steun volgde al gauw van de steden Hoorn, Alkmaar en Haarlem. De laatste twee werden zelfs ingenomen door de boeren in 1492. Uiteindelijk werd op verzoek van de stadhouder een ridderleger opgeroepen uit het Heilige Roomse Rijk onder aanvoering van Albrecht van Saksen, welke de boeren troepen wist te verslaan. 

Dit is een veelal vergeten geschiedenis in het kader van boerenopstanden en de militaire geschiedenis. Wie hier nu alles over wil lezen kan terecht in een zeer lezenswaardig artikel van dhr. Scheurkogel, via de volgende weblink Het Kaas- en Broodspel.