vliegtuigen.jpg

Eind maart 1945 werd het almaar duidelijker dat Duitsland de oorlog zou gaan verliezen. Voor de Georgiërs die aan de zijde van de Duitsers dienden in het 822e Bataljon was het een laatste kans om nog aan het thuisland Rusland te laten zien, dat ze konden strijden voor eerherstel. Ook al waren deze Georgiërs eventueel uit krijgsgevangenschap min of meer gedwongen dienst te nemen aan de zijde van de nazi's, of hadden zij dat gedaan om te vechten tegen het communisme. De gelegenheid om in opstand te komen kwam, toen de order begin april volgde om vanaf Texel aan de strijd deel te nemen tegen de oprukkende Geallieerde troepen in Noord Nederland. In de nacht van 6 april 1945 kwamen de Georgische soldaten in opstand. Een strijd die op het eiland zou voortduren totdat op 20 mei (15 dagen na de algemene capitulatie in Nederland!) pas Canadese troepen voet aan wal zetten.

Eén en ander is vlot te lezen over deze opstand in het hier beschikbare online artikel van Max van der Schriek Europa's laatste slagveld: Texel en de Georgische opstand.

Wist u dat we in 2016 over dit onderwerp ook al berichtten op onze website! In dat webartikel ook aandacht voor de militair-historische wandelgids over deze opstand, mede geschreven door onze voorzitter Rolf de Winter: De Georgische opstand op Texel in woord en beeld.