mldvliegtuig.jpg

Lang niet alles verloopt gladjes voor iedereen bij een opstand. Zo ook niet bij de overgang van de stad Leiden naar het Orangistische kamp in 1572. Vele katholieken verlieten de stad, om vervolgens gedwongen te worden terug te keren tijdens het Spaanse beleg van 1573-1574. Deze groep katholieken werd bekend onder de term 'glippers'.

In 2003 verzorgde de historicus Louis Sicking de 3 oktober lezing, waarin hij nader inging op de nuances van opstand, bevrijding en de gevolgen voor de katholieken in de stad Leiden, in de hier te lezen tekst Geuzen en glippers: goed en fout tijdens het beleg van Leiden.