f16.jpg

In 1809 voerde Napoleon met een leger van 300.000 man oorlog tegen Oostenrijk, terwijl in Spanje nog eens eenzelfde aantal van zijn troepen oorlog voerde. Noordwest Europa lag onbeschermd tegen invallen, en dat was een goede gelegenheid om de destijds Franse havenstad Antwerpen in te nemen, waar de keizer nieuwe oorlogsschepen liet bouwen. Een directe bedreiging voor de heerschappij op zee van Groot-Brittannië. Om druk te leggen op de Franse keizer terwijl die bezig was met campagne voeren tegen Oostenrijk werd er een nieuw front in zijn rug geopend, door het Koninkrijk Holland van diens broer Lodewijk binnen te vallen. En wel op Walcheren. Eenmaal bezet en onder militaire controle zou de weg naar Antwerpen open liggen voor Britse troepen.

Meer hierover valt te lezen in het artikel van De Engelse inval in Zeeland in 1809.