vaandels.jpg

De vrees voor een onverhoedse overval van vliegtuigen van het Warschaupact resulteerde in 1950 tot de oprichting van het Korps Luchtwachtdienst. Ook in het Groninger landschap heeft dat zijn sporen nagelaten, middels een aantal luchtwachttorens, die destijds bemand werden en alwaar men met luisterapparatuur en visuele waarneming vijandelijke toestellen moest rapporteren. 

In een bijzonder leuk en uitgebreid artikel uit het Historisch Jaarboek Groningen, beschrijft mevr. Van Lochem-van der Wel de volgende geschiedenis (te downloaden in pdf-formaat): Turen naar de Russen, het Korps Luchtwachtdienst in Groningen.