mldvliegtuig.jpg

Op 5 juli 1882 zonk het rammonitorschip Adder voor de kust van Scheveningen, nadat het daarvoor zee had gekozen vanuit Amsterdam richting de marinehaven Hellevoetsluis. De Nederlandse marine beschikte sinds de zeventiger jaren van de 19e eeuw, naar het voorbeeld van de monitors van de US Navy over een aantal kustverdedigingsschepen, uitgerust met een roterende koepel met daarin twee zware kanonnen. Deze schepen waren vooral bedoeld voor de verdediging van riviermonden, en notoir onzeewaardig door het lage vrijboord en geringe diepgang.

Wat er met de Adder gebeurde is te lezen op de website De Nederlandse Krijgsmacht van Menke de Groot in het webartikel: De ondergang van Zr. Ms. rammonitor Adder.

In het Marineblad van 2013 is er nog meer te lezen van de auteur Richard Schmüll: Extra informatie, de ondergang van rammonitor Zr. Ms. Adder.