f16.jpg

In 2011 werd bij werkzaamheden voor de bouw van een parkeergarage in de stad Den Bosch een massagraf ontdekt van 70 skeletten bij het bastion Baselaar, welke de overblijfselen bleken te zijn van Franse soldaten die gedurende de belegering van de stad in de jaren 1794 en 1795 waarschijnlijk of gesneuveld waren, of door een dysenterie epidemie overleden in een hospitaal.

De overblijfselen zullen in de nabije toekomst herbegraven worden en herdacht worden met een monument. Het ontwerp bestaat uit een natuurstenen halve cirkel met in gebeitelde tekst in het Frans en Nederlands. In het midden komt een klein verguld bronzen reliëf van een vrouwenkopje met een zogeheten Frygische muts (naar Marianne, het symbool van de Franse revolutie). De steen komt te liggen aan de voet van een doodsbeenderenboom. Die wordt zo genoemd, omdat de takken op knekels lijken. Het is momenteel onduidelijk of er nog forensisch onderzoek zal worden gepleegd op de overblijfselen van de Franse soldaten.