artillerie.jpg

De vesting Maastricht heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse militaire geschiedenis. Maar hoe zagen de vestingwerken er eigenlijk uit? Dat is onder andere te zien via maquettes (ook wel plan relief genoemd) die destijds in de 17e en 18e eeuw werden gemaakt in Frankrijk, om zo als hulp te dienen bij de bouw en bestudering van de sterkte. 

Zo vind je een heleboel over de werken van de vestingbouwer Vauban en ook over Maastricht op de website Fortified places.

Toen in 1867 de Vestingwet het toestond verdedigingswerken rondom de stad te slechten, kon de industrie zich gaan uitbreiden in en rondom de stad. Dat deed een aantal mensen enkele jaren terug beslissen een maquette van de stad en de vestingwerken na te bouwen uit dat jaar, welke je kunt vinden op de website Maastricht 1867.

En wie verder wil genieten van de vaak schitterende en gedetailleerde plan reliefs van Vauban vestingen (zowel in Frankrijk als daarbuiten), moet zeker een kijkje nemen op de online collectie van het Musée des Plans Reliefs.