infanterie.jpg

Eind 1870 werd Italië na een langdurige strijd samengevoegd tot één staat, maar dat ging niet zonder militaire opheffing en verzet door de Kerkelijke Staat. Deze wist uit geheel Europa zo'n twaalfduizend vrijwilligers op te roepen om haar gelederen te versterken, en hiervan was ruim een kwart (3.000!) afkomstig uit de katholieke delen van Nederland.

Van deze Nederlanders die als pauselijke Zouaven in zijn strijdmacht dienden is weinig nagelaten aan persoonlijke beschrijvingen en ervaringen, maar wel is er het bijzondere (militaire) verhaal van ene Levinius Vliegendehond. Dit wordt uitgebreid beschreven in het artikel van dhr. Martijn Spruit, hier te raadplegen in pdf-formaat, getiteld: Helden en avonturiers: Nederlandse vrijwilligers in het leger van de Paus, 1860-1870.

Over dit onderwerp is al enkele malen eerder op deze website gepubliceerd; gebruik de tag vreemde krijgsdienst. Ook in ons blad is over dit onderwerp meerdere malen uitgebreid gepubliceerd.