vaandels.jpg

In het Frankische rijk was gedurende de 7e en 8e eeuw het pleit beslecht wie heerste over wat nu Nederland is. De Friezen van destijds hadden daarbij de strijd verloren. Echter met de diverse grenswijzigingen in het rijk door overerving kregen de Karolingische vorsten van de nieuwe Frankische rijken te maken met inmenging van de Saksen uit het oosten, wat betreft het belangrijke en militair-strategische rivieren landschap in het oosten van het huidige Nederland.

De opkomst van de Vikingen, waaronder de Denen, maakte de situatie nog ingewikkelder en explosiever in de 9e eeuw. Dit alles is te lezen in het uitgebreide en gedetailleerde artikel van dhr. Van der Tuuk: Deense heersers in de Over-Betuwe: machtsstrijd in het rivierengebied in de negende eeuw.