kraagemblemen.jpg

Al eerder hebben we op deze website aandacht besteedt aan de vraag of het Staatse leger gedurende de Tachtigjarige Oorlog een modernisering onderging tijdens het commando van prins Maurits. (Hiervoor hoef je alleen maar de tag 'Tachtigjarige Oorlog' aan te klikken.) Steeds vaker zijn er vragen gesteld in het moderne militair-historische onderzoek of het Staatse leger daadwerkelijk op tactisch niveau (op het slagveld) beter was dan de koninklijke Spaanse troepen.

Wederom vraagt dhr. Swart zich dit af in een artikel uit de bundel Het verdeelde huis: de Nederlandse adel tussen opstand en reconciliatie, gepubliceerd in 2011. Swart's bijdrage is hier in pdf-format te raadplegen: De mythe van Maurits en de moderniteit? Militair professionalisme en adelscultuur in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, circa 1590-1625.

De slag bij Nieuwpoort (Sebastiaan Vrancx, 1640)