vaandels.jpg

Het economische en militair-strategische belang van het eiland Curaçao met haar olieraffinaderijen werd tot aan 1939 vrijwel geheel over het hoofd gezien (zie ook in de rubriek Recent Onderzoek De verdediging van de kolonies in de West). Pas met het uitbreken van de oorlog in het thuisland in mei 1940 kwam het besef om de verdediging van het eiland daadwerkelijk op peil te brengen, naast de eigen troepen zoals het Vrijwilligerskorps Curaçao. Amerikaanse troepen werden ingevlogen, terwijl de Duitse U-Boten al rondom in de wateren schepen tot zinken brachten.

In een kort en interessant artikel in het Marineblad refereert dhr. Tico Onderwater naar deze geschiedenis: ‘Onder bescherming der Amerikaansche vloot’: Curaçao tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Parade van troepen van het Vrijwilligerskorps Curaçao