mldvliegtuig.jpg

In de 9e eeuw behoorde wat nu Nederland is tot het Midden-Frankische rijk onder keizer Lotharius I. De Frankische rijken werden gedurende deze periode aan de kusten regelmatig overvallen door de Vikingen, en moesten ter bescherming vaak leiders van hen aanstellen om het tij te keren. Desondanks lukte het Vikingen enkele decennia lang een eigen machtsbasis op te zetten op het eiland Walcheren.

Hierover schrijft de historicus Van der Tuuk in een artikel uit 2006 in het tijdschrift Nehalennia: Deense kapers op de kust: Walcheren in de negende eeuw.

Dat de Vikingen hun macht rondom de Schelde delta verder uitbreidden, is ook te lezen in het volgende online artikel van dhr. D'hooge: Ekeren in de 9e eeuw en het bezoek der Vikingen.