f16.jpg

Na de Eerste Wereldoorlog kwam het idee op bij militaire theoretici dat toekomstige oorlogen vrijwel geheel en al beslist konden worden door de inzet van de luchtmacht, middels bombardementen. Ook in Nederland en de kolonie in Indië speelde dit idee. Maar hoe moesten bommen gericht worden en hun doel raken? Dat was bij lange na nog niet eenvoudig, en dus werd er ruimschoots geëxperimenteerd met diverse toestellen voor het juist richten en afwerpen van bommen. Deze richttoestellen werden zowel bij de LVA als de MLD gebruikt (luchtmacht en marine), als tijdens de Tweede Wereldoorlog bij Nederlandse squadrons binnen de RAF.

Hierover schreef de luchtmacht historicus dhr. Tjepkema, kolonel b.d. van de Koninklijke Luchtmacht en lid van onze vereniging, een uitgebreid technisch artikel (eerder in het blad Luchtvaartkennis verschenen) dat hier in pdf-formaat is te downloaden: Bommenrichttoestellen in de Nederlandse militaire luchtvaartdiensten, 1917-1945.

Dat de angst voor bombardementen in de jaren voor 1940 er goed in zat bij de bevolking blijkt wel uit een eerder onderwerp welke we hier al in 2016 publiceerden: De vrees in Nederland voor het fenomeen luchtbombardement.

Zo ziet u dat bij Mars et Historia er steeds meer informatie verschijnt op onze website, die onderling met elkaar te maken heeft en zo een al maar breder perspectief geeft over de Nederlandse militaire geschiedenis.