kareldoorman.jpg

Nederland is door zijn vlakke landschap wellicht het meest dichtbebouwde land in Europa met allerlei verdedigingslinies per vierkante kilometer, die door de eeuwen heen zijn aangelegd, uitgebreid en onderhouden. Eén en ander vind je bijvoorbeeld over de vele waterlinies via de volgende website, vanaf de Romeinse periode tot 2000: Waterlinies.

In 2004 bracht het Ministerie VROM een uitgebreid rapport uit over alle nog bestaande delen van de vele linies, en het belang ervan, welke we hier in pdf-formaat beschikbaar stellen: Het post-militaire landschap 2.0. Een overzicht van linies en stellingen in Nederland.